18 mei 2013: de DSM-5 zonder BDSM

Het was pas in 2013 (op 18 Mei) dat officieel BDSM uit de DSM-5 is gehaald (DSM staat voor Diagnostic and Statistical manual of Mental disorders).

Weliswaar staat er nog wel in de DSM-5 dat mensen die “distress” ervaren door hun BDSM-beleving en die dan toch nog dóór blijven gaan met BDSM, dat zoiets wèl in de DSM thuis hoort als “geestelijke aandoening”.

En natuurlijk wordt er in deze beschrijving ook nog geen enkele verantwoording genomen voor het feit dat het juist de maatschappelijke veroordeling is die de stress veroorzaakt! Zoals bijvoorbeeld juist het plaatsen van BDSM in de DSM! Dat het veroordelen van een geaardheid (in mijn ogen) tot een ‘mental disorder’ een sociale uitsluiting zal geven en dus stress zal veroorzaken. Want sociale uitsluiting geeft stress voor ieder zoogdier (dat is m.i. ook het belang van contacten met andere BDSM-ers in je leven).


Distress door veroordeling

Om te vieren: in de DSM-5 staat betreffende veroordeling een belangrijk zinnetje: “A paraphilia is a necessary but not a sufficient condition for having a paraphilic disorder, and a paraphilia by itself does not necessarily justify or require clinical intervention.” (DSM-5 p. 686)
En hoewel de beschrijving van de aandoeningen inhoudelijk weinig veranderd zijn, staat er over de classificering tot ‘aandoening’: “The majority of individuals who are active in community networks that practice sadistic and masochistic behaviors do not express any dissatisfaction with their sexual interests, and their behavior would not meet DSM-5 criteria for sexual sadism disorder.” (DSM-5, p. 697)
NCSfreedom: DSM Revision Project Timeline*

Dit is een stress die mensen met een ‘anders-dan-gebruikelijke’ seksualiteit kéér-op-kéér moeten meemaken doordat er mensen zijn die vinden dat je als abnormaal moet worden afgeschilderd als mensen seksueler zijn dan zijzelf, of als zij hun seksualiteit anders beleven dan zijzelf… of als mensen de moed hebben om zich wel voor hun seksualiteit uit te spreken(..).
Moet je eens voorstellen dat je hetzelfde zou zeggen van homofiele mensen… “Als je in verband met jouw homofiele liefde gediscrimineerd wordt, en je blijft dan toch nog doorgaan met die homofiele gevoelens… dan ben je niet goed wijs.” Dat klinkt ineens behoorlijk cynisch als het over homoseksualiteit zou gaan.
Maar precies dat staat er dus nog wel voor BDSM-ers… we zijn nog niet klaar.

Enfin, we hebben sinds 18 mei 2013 natuurlijk wèl een belangrijke stap gedaan. Dat wil ik met deze post ook vieren!
Toch, ieder jaar opnieuw weet ik nog steeds niet zeker of ik blij moet zijn met deze verjaardag of teleurgesteld dat het in 2013 pas gebeurde.

Hans


Lees ook de optimistischer toon over alle dingen die de lobby van de NCSfreem heeft bereikt: