Genen en gedrag… of is het geaardheid?

Over onderzoek naar geaardheid en mogelijke genetische herkomst


Question
Is dat nou een goed idee om onderzoek te doen naar genen en een homosexuele geaardheid?
Answer:
Voorop: er zullen weer goedkope kranten zijn die dit onderzoek* aan halen zonder het ook gelezen te hebben maar voor alle duidelijkheid: er is géén homo-gen gevonden!!! :-)

En ik moet zeggen: daar ben ik best wel blij om. Natuurlijk zullen daar ook een aantal mensen teleurgesteld in zijn:

  • Een aantal homoseksuele mannen en vrouwen zullen het jammer vinden omdat zij altijd hebben gezegd: “Born this way!”. En dan zou het natuurlijk best fijn zijn als er een ‘homo-gen’ had bestaan die liet zien dat je nooit een keuze hebt gehad. Maar aan de andere kant…
  • Een aantal closed-minded people zullen het ook jammer vinden. Want we hebben een closed mindedness die diep in het weefsel van onze cultuur zit. Net zoals er geen onderzoek gedaan wordt naar de gezonde aspecten van kink maar dat er in het mooiste geval gekeken wordt waarom het niet-schadelijk is, zo denkt er maar weinig mensen over na waarom er onderzoek gedaan wordt naar de relatie tussen genen en same-sex sexual behavior… en dat er schrikbarend weinig onderzoek gedaan wordt naar de chromosomale redenen waarom al die mensen zo ontzettend heteroseksueel doen?

Maar goed, de aantallen en de rekenkundige ‘normaal’ zullen daar ook wel debet aan zijn.


insights into the genetic architecture of same-sex sexual behavior

Terug naar het onderzoek zelf. Het is een typisch big dataonderzoek (het totale genen pakket van 477,522 personen afgezet tegen een ja/nee-vraag) uit een database die eigenlijk niet helemaal specifiek voor deze vraag bedoeld was. Dus alleen daarom zijn de uitkomsten een beetje ‘crooked’.
Dat je ooit één keer in je leven eens iets met iemand van je eigen geslacht gedaan hebt maakt nog niet dat je jezelf als “Lesbisch/ Homofiel/ Biseksueel” ervaart. Het één is (éénmalig) gedrag. Het ander is een ervaren identiteit. Dat zijn echt wel heel verschillende niveaus en dat benoemen de onderzoekers ook zelf (maar ik ben nu al benieuwd hoeveel mensen hun dat toch in hun mond gaan leggen). Voor het juist verwoorden van de termen hebben zij ruim contact opgenomen met LHBTI-groeperingen omdat zij ook begrepen dat -juist om bovenstaande redenen- er wel eens veel ethische kanten aan dit onderzoek zouden kunnen zitten.

Als homofilie samen zou hangen met een ‘ander’ gen (en waarom zou dat niet zo zijn: vrijwel al onze complexere eigenschappen zijn een combinatie van -nature- een genetische gevoeligheid, genetische mogelijkheden in een bepaalde richting die door heftige omgevingsfactoren -T/trauma- en al zeker door de herhalende aspecten in de opvoeding -nurture- in hun uitwerking worden beïnvloed) dan zou dat koren op de molen zijn van de mensen die homofilie willen ‘genezen’, bijvoorbeeld.

Gelukkig lijkt er inderdaad niet een geïsoleerd gen te zijn. Het zijn een aantal (5) plekken gevonden waar een zekere relatie lijkt te bestaan met wel-of-niet een seksuele ervaring met iemand van het gelijke geslacht. Maar hoe zich dat verhoudt, dat is nog allemaal heel onduidelijk (al wordt er wat gedacht in de richting van feromonen)


gedrag / gevoel / geaardheid

(mijn ideeën naar aanleiding van)
Ik hoop (maar verwacht niet) dat mensen hier de conclusie uit trekken dat genetische aanleg (nature) een rol speelt in een geweldig en complex proces (called life) en dat legio andere variabelen inwerken (epigenetisch) op die Code blokken in het DNA en op de manier waarop wij onze ‘wetware’ programmeren.
Ik denk dat het goed is om onderzoek te doen en te weten hoe dingen zitten zodat we ze kunnen versimpelen… Maar vooral dat we weten wanneer we niet verder moeten versimpelen omdat we anders belangrijke informatie kwijtraken.

Everything Should Be Made as Simple as Possible, But Not Simpler!
Albert Einstein

Want wat denk je van onze maatschappelijke ontwikkeling om alles terug te brengen naar chemische reacties en genen? Volledig voorbijgaand aan de plasticiteit, niet alleen van ons brein maar ook van onze epigenetische eigenschappen. Dat iets ‘geschreven’ staat in onze genen wil niet zeggen dat het ook tot uiting komt in een leven. De onderzoekers hebben daar oog voor (“In aggregate, all tested genetic variants accounted for 8 to 25% of variation in male and female same-sex sexual behavior”) dus dat laat 75% tot 92% voor andere socio-culturele invloeden om je behoeften niet tot uiting te laten komen als schaamte, angst, maatschappelijke veroordeling. Andere redenen die soms juist pleiten voor same-sex seks. Denk aan macht, denk aan afhankelijkheid, denk aan geld, denk aan slechte ervaringen met het andere geslacht, denk aan genot, of (hier op deze site voor kinksters) denk aan BDSM bijvoorbeeld. Hoeveel ‘hetero'(?) slaven en slavinnen zijn niet in opdracht van hun Meester of Meesteres aangespoord tot same-sex seks omdat deze dat een geil plaatje vond, al-dan-niet tegen hun ‘zin’ (gevoel? geaardheid?)…

Nou ja, iets om vooral genuanceerd over te blijven nadenken en niet wegredeneren dat er andere redenen zijn dan de genetische.
En ik ben heel erg benieuwd naar onderzoeken met jongere mensen en een betere vraagstelling. Mij lijkt dat gender flexibiliteit rap aan het veranderen is, de laatste tijd.

Diversiteit

Ik hoop dat we met het bespreken van dit soort onderzoeken blijven kijken naar de waarde van diversiteit voor de groei van onze cultuur.
Ik vind belangrijk om er telkens over na te denken of het bij mensen gaat om de “G” die mogelijk behoort bij “gedrag” en/of “gevoel” en/of “geaardheid”. Welke het is? Ik vind het verstandig als mensen bij dit soort discussies stil blijven staan dat hetero-seksualiteit, homo-seksualiteit of bi-seksualiteit niet een simpel “ja/nee”-aan/uit eigenschap is maar dat we ons ergens bevinden op een punt in een driehoek van deze drie punten en dat dit ook nog eens kan veranderen in de loop van een leven.
Gedrag laat dingen gebeuren en de uitkomsten daarvan, die worden gevoeld. Geaardheid stuurt ons gedrag en laat bepaalde ervaringen ‘beter’ of ‘slechter’ voelen (om 1000 redenen). Gevoel bij situaties heeft alles te maken met de geaardheid (herinner je jezelf nog dat je voor het eerst jouw fetish tegen kwam en dat je die ‘klik’ voelde?) en wanneer beter kijkt naar ‘gevoel’ en je ziet hoe actief waarnemen eigenlijk is, dan snap je dat gevoel bijna een vorm van gedrag is…
Gedrag, gevoel & geaardheid beïnvloeden elkaar… en genetisch zijn daar ook invloeden op.

Hans (Kink Aware Coach .com)


Mijn vraag aan jou:

Sex is not the enemy!

Taboe-onderwerpen zijn soms lastig te vinden op het net omdat we er niet over praten en seks actief wordt weggefilterd door veel social media. Ik probeer om in begrijpelijke taal iets zinnigs te zeggen over dingen die ineens weer ‘taboe’ aan het worden zijn, als het aan politici, het bankwezen en facebook ligt.
Vandaar, als jij iemand weet die iets aan dit stukje zou hebben, als jij vindt dat ik iets gezegd heb dat hout snijdt wat jou betreft, stuur zo iemand dan zelf even de URL van dit stukje. Of hieronder staan de social media-knoppen die je daarvoor ook kunt gebruiken. Zodat we zinnig blijven praten over seks.

Wanneer dit artikeltje jou aan het denken zet en je wilt daar eens contact over opnemen: klik hier*

Heb je aanvullingen of opmerkingen: plaats hieronder een reactie…

< contact opnemen >


Quotes:


Neem even contact met me op voor een afspraak door hier te klikken*
West-coaching Privacy statement