Communicatie in een relatie (hoe meer hoe beter?)

Communicatie in een (liefdes) relatie
Het grote probleem bij relatie problemen is twee-ledig. We weten niet hoe we de dingen aan onze partner moeten zeggen die er toe doen. En (daar sterk, heel sterk mee samen hangend) wanneer we beter onze mond even kunnen houden.
Niet makkelijk in een wereld waarin iedereen soms lijkt te zeggen: “hoe meer communicatie, hoe beter”.
Om je daar nou een beetje bij te helpen misschien, een paar ideeën vanuit het (Kink Aware) Integrative Couple Coaching over communicatie tussen mensen (2, of 3 of vier) die een koppel vormen met elkaar.


Gedachte 1 (mensen zijn beesten)

Mensen zijn dieren met een denk-laagje er over heen… en als je je kop verliest op lastige momenten dan wordt het lastig om relaties te onderhouden.
Dat is misschien niet zo leuk om serieus te nemen maar als mens zijn we voor een belangrijk deel als dieren met alle dieren manieren die daar bij horen. Als het samen leuk of lekker is, dan zijn dieren vaak best wel in staat om het samen leuk te houden, maar als de situatie lastig wordt, dan wordt het ingewikkeld voor dieren om samen te blijven werken.
Dan zie je ineens vooral de F’s van het dierenleven.

De F’s van het dierenleven:

 • Fight
 • Fright
 • Flight
 • Freeze
 • Feign death
 • Frenzy (food frenzy, fuck frenzy)

Dus als we onze kop verliezen doordat ons ‘dier’ te gestresst wordt bijvoorbeeld dan wordt relaties onderhouden lastig. Dus als we graag meer willen zijn dan dieren dan zullen we onze kop niet moeten verliezen in lastig vaarwater. En dat is best lastig waar te nemen, want de computer die waar moet nemen of we functioneren, dat is de computer die niet meer werkt door stress.
Dus we kunnen soms vol-automatisch helemaal netjes tegen onszelf (en de partners) aan het vertellen zijn dat we er echt helemaal ‘bij’ zijn. Maar iedereen ziet de verstrakking in het gezicht, de adem die op hol gaat. De halve wereld heeft het door behalve de eigenaar van dat lichaam…

“Aanwezig zijn” dus is best een hele belangrijke voorwaarde om het goed te laten gaan in een relatie.
…en soms kan je er maar beter even voor kiezen om (even) afwezig te zijn zodat je weer aanwezig kan zijn.
De Integrative Couple Coaching leent daarbij van de BDSM… en stellen een ‘safeword’ voor. Als jij het gevoel hebt dat jouw partner in de automaat terecht komt, of -liever nog- als jij bij jezelf merkt dat je er even “niet meer helemaal bent” dan komt de prioriteit eerst even te liggen bij het rustig worden, zodat je er weer bent. Dan spreek je het safeword uit en besteed je even aandacht aan rustig worden, aan weer ‘aanwezig en alert’ worden voor jezelf en jouw partner(s).


Gedachte 2 (je mag zijn wie je bent)

Sterker nog… je kunt niet eens iets anders zijn dan dat je bent… Jouw pogingen om méér te zijn dan dat je bent.. die zijn onderdeel van wie jou bent. Jouw perfectionisme is van jou. Maar jouw schaduwzijden (die jouw perfectionist liever effe niet zou willen zien) die zijn ook van jou. Als we eerlijk zijn dan weten we dat allemaal wel… maar dat is wel iets behoorlijk lastigs om onder ogen te zien in een relatie. En je voelt ‘m al aankomen: Als dat voor jou geldt, dan geldt dat vast óók voor jouw partner(s) en die zien natuurlijk het omgekeerde. Maar authentiek zijn wie je bent, dat is nog best wel lastig als je soms zelf even niet niet weet wie je bent.

“eerlijk zeggen” is best héél lastig

Nog iets dat we best weten als we er even over nadenken (maar ja, we zijn net dieren he): Als ik ben wie ik ben, dan is mijn doel dus echt niet alleen om mijn partner gelukkig te maken. Voor een stuk ja, maar dat gaat me echt niet altijd lukken… al helemaal niet als mijn partner mij niet gunt dat ik ben wie ik ben…

Die samen-ruimte, dat we elkaar versterken om samen méér te zijn dan dat ik alleen was. Die ruimte, dat je -inclusief al je stomme fouten en je rare angsten en suffe automatismen- toch gewoon mag zijn wie je bent… Als je maar bezig bent om het samen te doen. En uiteraard zal je dus af-en-toe kritiek hebben op jouw partner. Dat is waarschijnlijk ook belangrijk om beter gezamenlijke doelen te stellen, om beter af te stemmen hoe er wat moet gebeuren of om gemaakte fouten niet al te vaak te herhalen….


Kritiek geven is nog knap lastig

Zeker in periodes dat het toch allemaal al een beetje ingewikkeld is in de relatie(s)

 1. Je snapt dat je kritiek niet te lullig moet inleiden: “ik moet even iets serieus met je te bespreken wat voor mij echt en dealbreaker is. Want je begrijpt dat ik dit soort dingen niet zo maar zeg. En je begrijpt dat ik nou eindelijk wel verandering verwacht anders dan gaat het op houden tussen ons. Maar wat ik wil zeggen is…”
  Nou je begrijpt dat iemand met zo’n inleiding al zó in de verdedigingsmodus staat dat eigenlijk nooit meer echt binnen kan komen wat je wilde zeggen.
 2. Heb het ook graag over het gedrag van mensen en niet over “zo ben jij nou eenmaal”. Als iemand werkelijk “nou eenmaal zo is” dan is dat dus iets waar jij als partner voor gekozen hebt. Daar moet je omheen leren werken, daar moet je mee samen leren werken. Dus “Jij bent altijd zo zus-en-zo!” daar kan niemand iets mee. “Wil je proberen om in die-en-die situatie méér dit-en-dat te doen” (een positieve verwoording) daar kan je veel méér mee, allebei.
 3. Je snapt waarschijnlijk ook dat het daarom belangrijk is om zinnen niet al te lang te maken als de emoties hoog zijn opgelopen… “kijk dit moet ik je even zeggen.. en trouwens dat ook omdat je in die-en-die situaties altijd zus terwijl je even later altijd weer zo“… Nou, antwoord daar maar eens iets op. Alles wat je zegt zal tekort schieten als je de verschillende punten (dit, dat, zus en zo) niet één voor één afwerkt…
 4. Je snapt ook dat het belangrijk is om je kritiek in een relatie-sandwich in te pakken:
  • relatie:ik zeg dit omdat ik samen met jou door wil
  • kritiek: Nou ja de kritiek dus die je blijkbaar graag wil geven… dus graag een beetje positief geformuleerd in termen van dingen die je graag méér zou zien ipv verwijten over dingen die zouden moeten stoppen
  • relatie: Ik verwacht dat we hier samen uit komen (en ik hoop echt dat je dit vroeg genoeg begint te zeggen zodat je dit ook “aanwezig” en eerlijk kan zeggen.

Je zal ook snappen dat iemand die zichzelf beter kent ook beter in staat zal zijn om aan te geven hoe je nou eenmaal het beste met ze samen kan werken. Maar je zal ook begrijpen dat we -door onze eigen blinde vlekken voor de pijnlijke onderwerpen- waarschijnlijk nog beter van onze partner kunnen zien hoe die nou is, eerder dan dat we dat van onszelf kunnen zien… (dus vertel het een beetje leuk aan jouw partner(s), dan kan ie het makkelijker aan nemen van je.
Maar het allerbelangrijkst is waarschijnlijk (zie de eerste gedachte): breng jouw op- en aanmerkingen een beetje veilig voor iemand.
Iedereen heeft zijn rare angsten. Dus sommige dingen kunnen … nee zullen verkeerd binnenkomen als je ze onhandig zegt… En als je eerlijk bent, dan weet je waarschijnlijk wel hoe je de dingen zo kunt zeggen dat je jouw partner kan ‘triggeren’, zodat die de kop verliest.


Gedachte 3: Nieuwsgierigheid is goud waard

We hebben allemaal de neiging om ‘al te weten’ wat onze partner zal gaan zeggen. “Ik ken mijn partner toch?” is dan meestal het grootste argument.
En mijn tegenargument is altijd: misschien wel… maar als je er van uitgaat dat jouw partner jou nooit meer kan verbazen dan is de kans groot dat je partner ook nooit meer eens iets nieuws zal zeggen. Jij komt dus ook maximaal tot de oplossingen die je toch al had bedacht (en de kans is groot dat je dus ook dóór blijft dansen op dezelfde vervelende manier) omdat je meer heel moeilijk uit het gezamenlijke patroon kan stappen in je eentje.

Maar stel nou dat je probeert om een beetje onder de oppervlakte te graven, dat je probeert inzicht te krijgen in de patronen onder de partner-communicatie. Dus eens met z’n tweeën of drieën bij elkaar zitten en eens actief navragen.
Actief navragen:

 1. “Laat me even kijken of ik het snap” en dan vervolgens,
 2. Samenvatten in je eigen woorden wat je net van je partner denkt gehoord te hebben,
 3. gevolgd door: “heb ik dat goed zo?” (of iets in die strekking)
 4. Maar dan ook nieuwsgierig blijven… Want het meest belangrijke zinnetje in dit verband is misschien wel:“is hier nog meer over te zeggen?” of “is er nog iets dat je hier over wilt zeggen?” Dat is belangrijk omdat je daarmee nog meer informatie krijgt. Maar ook nog een keer om jouw partner te laten weten dat jij geïnteresseerd bent.

Gedachte 4 (samen kom je verder)

In een relatie komen we over het algemeen verder, zijn we gelukkiger en gezonder. Maar we zijn soms zo geneigd om in een oordeel terecht te komen en helemaal niet meer te waarderen hoe onze partner ons ook steunt. Dat de kritiek van onze partner ons ook sterker kan maken als de relatie niet ondermijnend was.
Wat ik altijd zeg:

In een goede relatie geldt:
1 + 1 = 3!
(in een slechte relatie maximaal een klein halfje)

Wanneer je er stil bij staat dat jij sterker bent geworden dan dat je was door jouw relatie dan wordt het soms makkelijker om ook even wat dingen te vergeven aan jouw partner als die even niet zo perfect is als jij zou vinden dat die zou moeten zijn.


Relatie-emoties spelen een rol! Welke?

Bijvoorbeeld jaloezie is een prachtig gevoel dat iets zegt over de relatie zoals jij die beleeft. Maar klopt het gevoel. Misschien zie je iets niet, of zie je iets véél te groot, dat kan zijn. Misschien zie je iets dat in jouzelf of uit jouw verleden, dat in het hier-en-nu geprojecteerd is op de relatie. Misschien kan je leren van die pijnlijke emotie…

Natuurlijk is het door de verliefdheid makkelijk om elkaar aan te trekken en uit te dagen…
En natuurlijk was die verliefdheid een heerlijke periode van zoete verstandsverbijstering. “New relationship energy” (gewoon “verliefdheid” dus in mijn ogen) maakt het makkelijk om in relatie te zijn… en precies dit maakt ook dat je jezelf mag voorbereiden op een tegenvaller in de reality-check die de volgende relatie-fase zal zijn. En natuurlijk kan verliefdheid op een ander heel bedrijgend voelen als dat gebeurt bij jouw partner.
Maar je te herinneren dat de redenen waar jij verliefd op werd, dat precies dat jouw ergernis kan wekken als de verliefdheid een beetje wegzakt af-en-toe… dat zijn goede dingen om te weten. Te herinneren hoe je in staat bent door je verliefdheid om jouw partner ‘op te waarderen’, dat is een belangrijke les. Een les die je niet moet gebruiken om vol te houden wat geen draagkracht meer heeft. Maar ook een les om weer eens in te kijken om elkaar te ‘updaten’.


Méér is beter?

Dus nee, een vorm van communicatie “waarin alles altijd maar gezegd moet kunnen worden”, waarin communiceren om het communiceren alleen maar pijnlijk uitpakt achteraf. Of een manier van praten die zich baseert op die zogenaamd ‘rationele’ “voor wat hoort wat”-onderhandelingen… dat zijn vaak een hele slechte basis om het goed te laten gaan op de lange termijn….
Maar als je inmiddels het gevoel hebt dat je eigenlijk inmiddels alleen maar slechter wordt door jouw relatie… Dat is vaak wel een moment om er eens iemand bij te roepen om eens samen in een relatiegesprek te kijken naar de relatie.

Soms wil jouw partner mee, maar soms ook niet. Dat is geen reden om niet aan je relatie te knokken. Soms geldt (als je een beetje oefent): “it takes one to tango!”
Dat je samen met mij voor jezelf eens op een rij zet wat je wilt met jouw relatie kan véél voor jou relatie betekenen.

Laat ik duidelijk zijn: er zijn geen garanties te geven, maar er als we met dit soort gedachten in gesprek gaan met elkaar, dan hebben we wel de grootste kans om met liefde bij elkaar te zijn op een constructieve manier… of om in ieder geval met respect uit elkaar te gaan.

Ik hoor graag waar ik mee kan werken.

Hans (Kink Aware Coach .com)


Mijn vraag aan jou:

Sex is not the enemy!

Taboe-onderwerpen zijn soms lastig te vinden op het net omdat we er niet over praten en seks actief wordt weggefilterd door veel social media. Ik probeer om in begrijpelijke taal iets zinnigs te zeggen over dingen die ineens weer ‘taboe’ aan het worden zijn, als het aan politici, het bankwezen en facebook ligt.
Vandaar, als jij iemand weet die iets aan dit stukje zou hebben, als jij vind dat ik iets gezegd heb dat hout snijdt wat jou betreft, stuur zo iemand dan zelf even de URL van dit stukje. Of hieronder staan de social media-knoppen die je daarvoor ook kunt gebruiken. Zodat we zinnig blijven praten over seks.

Wanneer dit artikeltje jou aan het denken zet en je wilt daar eens contact over opnemen: klik hier*

Heb je aanvullingen of opmerkingen: plaats hieronder een reactie…

contact opnemen >


Quotes:


Neem even contact met me op voor een afspraak door hier te klikken*
West-coaching Privacy statement