De seksuele respons, ofwel “is dit geil voor jou?”

Is dit geil voor jou?


Question: -H- vroeg (op Tumblr): Ik weet niet wanneer ik soms geil zal worden van de dingen die mijn vriendin doet… Ben ik abnormaal?
Answer: Nee, je bent absoluut niet abnormaal! Sterker nog, het is heel gebruikelijk dat we soms zelf het overzicht een beetje kwijt raken van de dingen die ons geil maken of niet, zeker als relaties wat complexer worden.
Om een beetje wat overzicht te geven over de complexiteit van de (eigenlijk véél te simpele vraag “Geil-of-niet? leidt ik je een beetje kort langs de belangrijkste theorieën over de menselijke seksuele respons.


De seksuele respons, ofwel: “is dit geil voor jou?”


Masters & Johnson’s (seksuele respons)

Masters & Johnson's model of Sexual Response

Masters & Johnson’s model of Sexual Response

De eerste modellen over de seksuele respons moeten wel bijna door mannen gevonden zijn als je de grafiek bekijkt. 🙂

Masters, W. H., & Johnson, V. E. (1966). Human sexual response. Boston: Little, Brown.

Je zou het nooit verzinnen maar de eerste modellen voor de verschillende fasen in de seksuele respons zijn verzonnen door een man… Als je naar de grafiek kijkt dan zou je dat kunnen weten 😉
Maar herkenbaar zijn wel de vier fysiologische fasen die zij beschreven in de “Human Sexual Response in humans during sexual stimulation”:

  1. excitement/desire,
  2. arousal/plateau,
  3. orgasm, and
  4. resolution

Maar dit zegt niet altijd zo veel over het ontstaan van geilheid, zin in. Het is natuurlijk wel prettig om een beetje te kijken waar jouw seksualiteit niet zo goed op gang komt. Gebeurt -1- al niet?, -2- niet? Of laat -3- op zich wachten?


Singer’s  seksuele respons (wordt dit geil?)

The Journal of Sex Research, Volume 20, 1984 – Issue 3, Conceptualizing sexual arousal and attraction, Barry Singer,
Pages 230-240, Accepted 01 Dec 1983

Barry Singer presenteerde in 1984 een model van de seksuele opwinding -dat ik eigenlijk meer ervaar als het proces van het versieren- waarin hij 3 erg aparte, meest sequentiële stappen zag:

  1. De esthetische reactie: een emotionele reactie op het zien van een aantrekkelijk gezicht of lichaam. Dit geeft extra aandacht voor het object du desir, meestal doordat je ernaar blijft kijken.
  2. De naderingsreactie: dat je naar dat object van jouw verlangen toe beweegt.
  3. De genitale respons: vocht en zwelling als belangrijkste lichamelijke reacties en de aandacht voor en de nabijheid maken natuurlijk seksueel gedrag uhhmmm ‘waarschijnlijker’.

Basson’s meer circulaire aanpak

Journal of Sex & Marital Therapy
Volume 26, 2000 – Issue 1
The Female Sexual Response: A Different Model
Rosemary Basson
Pages 51-65 | Published online: 02 Feb 2011https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/009262300278641?needAccess=true

De wat ‘platte’ benaderingen van de seksuele respons werd aangevuld met andere dan seksuele prikkels. Iets dat met name benadrukt werd voor vrouwen in 2000. Hoewel we inmiddels zeker als kinksters wel duidelijk hebben dat vrouwen even seksueel kunnen zijn als mannen (ook al benadrukt het circulair concept van Basson wel dat meerder orgasmes mogelijk zijn) en dat intimiteit (en andere “non-sexual reasons”) als reden voor seksuele opwinding niet voornamelijk aan vrouwen toegeschreven zouden moeten worden.
Er zijn verschillende motivaties voor seksuele opwinding en zij beschreef inderdaad helder de biologische lust als een aparte circulair model binnen een cirkel met andere, niet-seksuele redenen voor opwinding. Juist de circulariteit die je in dit model ziet, die spreekt mij sterk aan.


Toates: (tegelijkertijd wel-èn-niet geil)

The Journal of Sex Research, Volume 46, 2009 – Issue 2-3: Annual Review of Sex Research Special Issue of the Journal of Sex Research, An Integrative Theoretical Framework for Understanding Sexual Motivation, Arousal, and Behavior, Frederick Toates (Pages 168-193)

In de jaren 2000 kwam “motivatie” sterk naar voren, en gaandeweg komt er ook naar voren dat mensen op verschillende niveaus ‘gemotiveerd’ (en soms dus ook tegenstrijdig gemotiveerd) kunnen zijn.  Het incentive-motivation model van Toates uit 2009 combineert in zijn een model de kennis van de hiërarchische controle van gedrag en het begrip dat “motivatie” de reden is voor de dingen die we doen, de verlangens en behoeften die we voelen. Motivatie geeft richting aan iemands gedrag, en het bepaalt of, en waarom iemand bepaald gedrag wil herhalen.
Seksuele motivatie, en kennis over opwinding en gedrag dat suggereert dat stimuli in de omgeving, op verschillende niveaus een seksuele motivatie kan geven. Positieve seksuele ervaringen vergroten de motivatie, terwijl negatieve ervaringen die verminderen.

Dat maakt dat je voor iemands seksuele gedrag moet kijken naar de stimuli vanuit de buiten wereld en de stimuli vanuit de binnenwereld (de fantasie en cognities). Het opwekken en het remmen van gedrag werkt op verschillende.
Een externe stimulus kan bijvoorbeeld seksuele opwinding en motivatie op een onderbewust niveau opwekken, terwijl een tegelijkertijd interne cognities (toestemming, fantasie of zelfs planning van een seksueel script) dezelfde effecten geeft.
Omgekeerd kan ook remming van seksueel gedrag zowel actief bewust zijn (bijvoorbeeld door de keuze om geen seks te hebben uit spirituele overwegingen) en/of het kan een onbewust (passief?) proces zijn (bijvoorbeeld omdat het niet in staat is om seks te hebben vanwege angst).

Toates wijst er op dat het bij de vraag “komt seks er van of niet?” dus niet alleen maar gaat om geile externe prikkels. Mentale representaties van aantrekkelijke beelden en andere aansporingen en remmende motivaties op allerlei niveau versterken of verzwakken elkaar.


Bancroft’s dual control-model (geil-en/of-niet)

Bancroft, J., “The endocrinology of sexual arousal”, “Journal of Endocrinology, 2005

Deze dualiteit komt met name naar voren in het dual control model van John Bancroft en Erick Janssen. Zij onderzochten de individuele variabiliteit van seksuele respons. Het idee is dat de enorme variabiliteit tussen mensen afhankelijk is van de interactie tussen het seksuele excitatie-systeem (SES) en het seksuele-inhibitiesysteem (SIS) van een mens.

Of -zoals Emily Nagoski zegt in ‘Come as You Are’: “De SES is de ‘gaspedaal’ van de seksuele respons en de SIS is de ‘rem’.”

Naar aanleiding van vragenlijsten kan je in ieder geval één gaspedaal (SES) en twee rempedalen (SIS1&2) herkennen. Remming gebeurt enerzijds door de dreiging van het falen van jouw prestaties -faalangst) en ook vanwege dreigende gevolgen van de seksuele uitvoering (angst voor de gevolgen).
Daar komen in vervolg onderzoek dan weer wat man/vrouw-issues om de hoek kijken, die ik hier even laat liggen.


Seksuele excitatie- en inhibitiesystemen (en jij nu?)

O.K. het is duidelijk dat de individuele variabiliteit op de seksuele excitatie- en inhibitiesystemen gigantisch is.

Ongetwijfeld zijn er genetische aspecten, er zijn biologische aspecten (hoe lang is het geleden dat je bent klaar gekomen), mogelijk zijn er toch CIS man-vrouw verschillen, we weten allemaal dat we in onze puberteit toch als behoorlijke ‘hormonen-bommetjes’ hebben rond gelopen en hoe dat in het verloop van een leven toch iets minder wordt en dat menopauze en penopauze een rol speelt. “Afwisseling van smaak” lijkt een duidelijke positieve invloed te hebben op de gaspedaal.

Gassen en remmen tegelijkertijd

Gassen en remmen tegelijkertijd

Sociaal zijn er natuurlijk ook enorme verschillen mogelijk in de remming op seksualiteit door de opvoeding (tweelingstudies hebben dat ook wel bewezen), en in verschillende soorten relaties. “Geaardheid” lijkt een rol te spelen op de rem (of misschien is ook juist het voelen van een anders-dan-gebruikelijke seksualiteit ook wel iets dat zelfonderzoek veroorzaakt waardoor de remming van angsten misschien wel verminderd worden. Heb je een fetish die je vorm kan geven (of ben je bang dat het laten zien van die fetish jouw aantrekkelijkheid als partner om zeep helpt)?

Remmingen kunnen biologisch zijn (voor de meesten werkt stress remmend, maar voor sommigen -15%- juist stimulerend). En dan zijn er nog de interne remmingen. Als ik denk aan mijn fetish terwijl ik neuk is de kans op seksuele responsen groter dan wanneer ik mij dat niet toesta aan mijzelf. De liefdevolle zorgzame gevoelens voor jouw partner kunnen in de weg staan van een erotische reactie, de angst niet te zullen kunnen presteren is voor veel mensen een krachtige remming. Angst voor zwangerschappen of ziektes of veranderingen in de relatie, dat kunnen ook krachtige remmers zijn (als je er nog voor bloed over hebt in de nieuwe delen van je brein). Emoties spelen een rol. De (ingeslikte) irritaties of de opgestapelde hopeloosheid in een relatie kunnen een krachtige rem zijn. Aan de andere kant kan boosheid of angst of zelfs schaamte voor mensen een sterke aphrodisiac zijn (met name als deze emotie en seksualiteit vaak gekoppeld zijn geweest in een leven.

Het dual control-model geeft daar in ieder geval wel een beetje extra overzicht over.

Gas Rem
Wat zijn de dingen waar je geil van wordt, denk je die ook te kunnen uitleven. Is de relatie seksueel prettig duidelijk…

Zijn er nog andere dingen die voor jou op de gaspedaal trappen?

Zijn er niet te veel remmingen, of twijfels over jouw prestatie of de gevolgen van de seks.

Zijn er nog andere dingen die voor jou op de rempedaal trappen?

Ik hoop dat deze modellen je een beetje overzicht kunnen geven voor jezelf. En ik hoop vooral dat je begrijpt dat het zo fucking ingewikkeld is en zo wisselend in het verloop van een leven, dat het doodzonde zou zijn om jezelf als ‘abnormaal’ te bestempelen! We zijn -wat de commercie ons ook probeert te verkopen- géén machines en feilbaarheid is normaal.

Ik hoop je wat food for thought te hebben gegeven. Als je het daar nog eens uitgebreider naar wilt kijken, samen, dan ben je uiteraard welkom.
Veel plezier bij het uitzoeken!

Hans (Kink Aware Coach .com)


Mijn vraag aan jou:

Taboe-onderwerpen zijn soms lastig te vinden op het net omdat we er niet over praten. Als jij iemand weet die iets aan dit stukje zou hebben, als jij vind dat ik iets gezegd heb dat out snijdt wat jou betreft, stuur dan zelf even de URL van dit stukje. Of hieronder staan de social media-knoppen die je daarvoor kunt gebruiken.

Wanneer dit artikeltje jou aan het denken zet en je wilt daar eens contact over opnemen: klik hier*

Heb je aanvullingen of opmerkingen: plaats hieronder een reactie…

contact opnemen >


Quotes:


Neem even contact met me op voor een afspraak door hier te klikken*
West-coaching Privacy statement