De Kerk en Kink: de leugens over het huwelijk

Een beetje historie over het huwelijk en de kerk


Question
Maar seks -anders dan tussen man en vrouw-, dat is toch zondig?
Answer:
Het lastige voor mensen die een alternatieve, een “anders dan gebruikelijke” seksualiteit beleven is dat zij als “zondig” worden gezien door sommige mensen in hun omgeving. De argumentatie van die omgeving is de leugen dat het huwelijk namelijk iets zou zijn “tussen een man en een vrouw” en dat al het andere “duivels” zou zijn en dat “dit altijd al zo is geweest”.
Laten we helder zijn: dat is gewoon niet waar en een beetje historisch perspectief is misschien best handig voor mensen die non-monogamie in hun leefstijl hebben opgenomen en die in discussie raken over de “zondigheid” van hun leefstijl.

Dat er in de kerk al eeuwenlang allerhande kinky shit gebeurt, dat is bekend en gedocumenteerd. Van gegraven gangen tussen mannen- en vrouwenkloosters (inclusief baby lijkjes), een vrouw in de top van de Katholieke kerk tot de miljoenen die de kerk uitgeeft om de slachtoffers van hun grensoverschrijdingen buiten het gerecht te houden. De christelijke moraal heeft de christenen al maar heel slecht tegen kunnen houden. Verder is “de Waarheid” een enorm rekkelijk begrip, al zeker in de politiek (en zeker in de Amerikaanse politiek van de laatste tijd*) en als iets ouder is dan de Kardashians dan is het al gauw “ancient”.
Maar dat ‘het huwelijk’ iets Christelijks zou zijn en dat al het andere “duivels” zou zijn, dat is een recentelijk veel gedeelde leugen die inmiddels zó vaak is verteld, dat veel mensen het als waarheid zijn gaan geloven… (recent onderzoek laat zien dat iedere vaak herhaalde leugen steeds meer als waarheid begint te voelen).

Laten we echter even terugkijken. Het huwelijk, als band tussen mensen (en omdat voortplanting voor Christus net zo belangrijk was voor een veilige oude dag als dat momenteel nog steeds geldt in de binnenlanden van Afrika -eigenlijk trouwens ook nog steeds voor ons kapitalistisch ‘eeuwige groei’-model maar daar ga ik even niet op door-), daarom waren de primaire relaties waarin kinderen opgroeiden toch vaak de economisch belangrijkste relatie-band. Dat mensen elkaar daarin probeerden te ondersteunen en elkaar daarin zo gelukkig mogelijk probeerden te maken, dat is al een waarheid van vèr vóór het Christendom. Dat er daarnaast andere relaties waren die same-sex of buitenechtelijk waren, dat is ook ouder dan de weg naar Rome (en dat dit vaak een voorwaarde was om het commitment voor de belangrijke relatie met de andere ouder vol te kunnen houden, dat is ook van vèr voor Christus).
Maar ook tijdens het Christendom waren er legio voorbeelden van andere relaties dan het huwelijk. Sterker nog, in de 2000+ jaar Christendom die we er nou op hebben zitten was dit voor driekwart van de tijd zelfs gebruikelijk!

De druk van de kerk op het huwelijk is eigenlijk pas een kleine 500 jaar geleden ontstaan door de kritiek van het Protestantisme op de (Katholieke) kerk. De Protestanten hadden namelijk als Christen-politieke) kritiek op het Katholicisme dat er het huwelijk niet genoemd stond in het Nieuwe Testament en dat het dus niet zo heilig kon zijn zoals dat dit door katholieken werd gebracht.

Daarom is er een Concilium Tridentinum gehouden van 1545 tot 1563 in het Concilie van Trento (Italie)* waarin vooral de Katholieke tegengeluiden tegen het Protestantisme (van Luther en Calvijn) werden verwoord. Daar is uitgebreid over nagedacht en daarin is dus uiteindelijk na ruim 8 jaar Katholiek beraad beslist dat het hebben van concubines werd veroordeeld en dus de enige verantwoorde manier om in de ogen van God -volgens hen dus- samen te leven en seksualiteit te beleven, dat is het huwelijk.
Verder werd tegelijk vastgesteld dat dit huwelijk een instituut zou moeten zijn tussen -en dat is natuurlijk een politiek een heel interessant punt voor een geloof dat zich bedreigd voelde door het beginnend Protestantisme- twee personen, twee getuigen en een priester …want anders zou het niet geldig zijn in de ogen van God en dan zou seks dus niet mogen.


Nadenkertjes

Nou vind ik het persoonlijk erg interessant om in de geschiedenis te bekijken hoe seks veel vaker is gebruikt om macht uit te oefenen door instituties. Want als je vanuit die gedachte naar deze beslissing kijkt dan begrijp je de aantrekkelijkheid van de Katholieke kerk die daarmee dus eigenlijk stelt dat je, als je seks wilde hebben, je dus getrouwd moest zijn… en daar had je nou eenmaal een pastoor voor nodig (…). Toeval?

Maar wat ik minstens zo interessant vind is minstens zo interessant is dat de vraag waarom hier dan niet is gesproken over “man en vrouw” maar over “twee personen”?
Onthoud, dit is niet even snel op gekalkt. Dit zijn woorden die gekozen zijn na lang beraad. Dit is namelijk besloten in de 24e bijeenkomst van de 25 zittingen in een periode van 8 jaar discussiëren! Waarom zo’n open term als het instituut huwelijk werkelijk alleen bedoeld was voor vrouwen met mannen. Misschien is dat wel -ook al kunnen we ons dat nu niet meer zo goed voorstellen door ons benauwd beeld van die tijd- omdat liefdes relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht ook toen nog helemaal niet zo raar werden gevonden. We weten van het seksleven van de oude Grieken waarin same-sex liefde volledig geaccepteerd was.

“Send down, most kind Lord, the grace of Thy Holy Spirit upon these Thy servants, whom Thou hast found worthy to be united not by nature but by faith and a holy spirit. Grant unto them Thy grace to love each other in joy without injury or hatred all the days of their lives.”
Een Engelse vertaling van een gebed uit 1147 uit een ritueel (inclusief kussen en handen verbinden met een lint) waarmee twee mannen verbonden werden in een speciale liefdevolle en persoonlijke relatie

Maar dat was elders ook zo, destijds. Ook in het Christelijke Europa waren er daarvoor wel degelijk kerkelijke rituelen rond homoseksuele en lesbische relaties.
Zo is inmiddels met name de adelphopoiia* behoorlijk bekend, die mensen van hetzelfde geslacht met elkaar verbond. Dat waren geen huwelijken zoals gebruikelijk, dat zegt ook professor was John Boswell in zijn boek “Same-Sex Unions in Premodern Europe” (Villard, 1994)* maar wel degelijk (Katholiek) Christelijke rituelen die een verbinding ritualiseerde die in onze hele geschiedenis gewoon normaal waren tot een kleine 500 jaar geleden en dus niet “zondig” of “duivelsch”…


Voer voor discussies, dunkt mij

Dit maakt het toch behoorlijk lastig om vol te houden dat het “altijd zo geweest is. Het concilie van Trento heeft nogal wat stappen genomen die je achteraf toch behoorlijk beperkend kan vinden. Stappen die schijnbaar meer gingen over het vaststellen van eigendomsrechten en financiële draagkracht die voor de schattingen nodig waren die de Kerk destijds op kon leggen, dan over de romantiek en seksualiteit tussen twee mensen, de manier waarop we inmiddels -met voortschrijdend inzicht- toch graag kijken naar het huwelijk.

Met deze mening zullen zonder enige twijfel héél veel mensen het totaal niet eens zijn.
Dat verwacht ik ook niet. Maar ik verwacht daarbij ook dat slechts een héél erg klein aantal van deze tegenstanders ooit gehoord heeft van de inhoud het concilie van Trento van 1545-1563?

Misschien wel interessant om in een volgende discussie wat meer weerwoord te hebben in plaats van de zoveelste de herhaling van de leugen. Want enige twijfel over die mening die een aantal mensen hebben over wat hun Christus gewild zou hebben -vijftienhonderd jaar na dato- is het allerminste dat verwacht mag worden, in mijn ogen.

Hans (Kink Aware Coach .com)


Interessant leesvoer in dit verband:


Wanneer dit aan het denken zet en je wilt daar eens contact over opnemen: *klik hier*

Heb je aanvullingen of opmerkingen: plaats hieronder een reactie…

contact opnemen >


Quotes:


Neem even contact met me op voor een afspraak door hier te klikken*

Eén reactie op “De Kerk en Kink: de leugens over het huwelijk

  1. Pingback: Onwetendheid, wettigheid en zondigheid – Jeshuaist

Reacties zijn gesloten.