“Spel” of “Scene” of “Sessie”

Wat is een “Spel” of “Scene”? En wat zijn de overwegingen dat sommige mensen het ene woord gebruiken en andere het andere kiezen.
Question:
Als BDSM-ers over een “Spel” of “Scene” praten, waar doelen ze dan op?
Answer:
Hoewel er de nodige discussie is voor sommige mensen of “Spel” of “Scene” wel goede termen zijn, juist omdat hun BDSM-relatie ‘echter’ voelt dan relaties die zij daarvoor hebben gehad waarin zij deze aspecten van zichzelf geen ruimte gaven, toch zijn “Spel” of “Scene” veelgebruikte termen.


“Scene”, of “Spel”, of “Sessie”

Een “Scene”, of een “Spel” of soms ook een “Sessie” is een afgesproken uitwisseling tussen twee (of meer ) BDSM-ers. Een mogelijkheid tussen mensen om hun gevoelens vorm te geven, samen met elkaar en op elkaar uit te leven.
Een BDSM-spel is spel in termen van de speltheorie met regels en afspraken over tijd en intensiteit en grenzen waarin situaties worden neergezet (echt, gefingeerd of daartussenin) om te gewenste gevoelens uit te spelen, te beleven(“Zij kwam langs om een spel te spelen”). Soms is het een “Scene” als in een toneelspel met rollen en attributen (“ik was aan het scenen met Japie als Daddy”). Soms is het een sessie vergelijkbaar met een jamsessie in de muziek waarin de verschillende mensen hun eigen inbreng hebben om van elkaars muzikale kwaliteiten te genieten (“dat was een mooie zweep-sessie”).


Wanneer dit aan het denken zet en je wilt daar eens contact over opnemen…
Heb je aanvullingen of opmerkingen: plaats hieronder een reactie…

contact opnemen >