Seksueel misbruik en neiging tot BDSM???

Seksueel misbruik en BDSM… een mening
KinkAwareCoach-BDSM-incestHet heeft er soms alle schijn van dat mensen die in hun verleden seksueel misbruik hebben meegemaakt in de Kink- en BDSM-scene meer voorkomen dan daarbuiten in de ‘vanilla’-wereld. Je hoort er regelmatig over wanneer je jezelf bezig houdt met mensen in de kink-scene die tegen dingen aan lopen in hun leven.

Dat is een eerste bias om rekening mee te houden.
(kleine waarschuwing: dit stukje kan wel een trigger zijn voor mensen die grensoverschrijding hebben meegemaakt) Natuurlijk is de kans dat wij als Kink Aware Professionals daar meer over horen omdat het ook onderwerpen die met ons besproken worden binnen de scene. Aan de andere kant lijkt onderzoek uit te wijzen dat dit niet zo zou zijn. Dat zelfde onderzoek lijkt te laten zijn dat mensen binnen de kink-scene waarschijnlijk opener praten over hun behoeften en gevoelens, dus de kans is groot dat gevoelens over het verleden ook meer worden uitgesproken, dat er in het algemeen opener wordt gepraat over de dingen die er seksueel zijn gebeurd in het leven.

Verder is er nog een reden waardoor het waarschijnlijker lijkt dat er mensen met geestelijke problemen te vinden zijn in de kink-scene.
In de fase dat je bij jezelf aan het ontdekken bent dat “kinky seks voor jou best wel eens aantrekkelijk zou kunnen zijn” dan is het eigenlijk vrij gebruikelijk (ook al is dat lang niet altijd zinvol) om een zoektocht te beginnen naar “de oorzaak” daarvan, de reden waarom jij anders bent dan anderen. Natuurlijk springen de heftiger herinneringen op seksueel gebied al snel in het oog als “oorzaak”, volledig los van de vraag of dit verband echt wel een wel een oorzakelijk verband is.

Een andere ‘reden’ waarom je meer mensen zou kunnen tegenkomen in de kink-scene die praten over hun met seksuele trauma’s -iets dat je in discussies regelmatig zult tegenkomen-, dat is de gedachte dat Kink en BDSM heilzaam zou kunnen zijn en dat mensen zich daarom aangetrokken voelen tot kink.

Nou zou ik zeker niet willen zeggen dat dit altijd zo is, en ik wil al zeker duidelijk zijn dat je daar als therapeut geen actieve rol in moet innemen ten opzichte van jouw klanten(!) maar het is wel degelijk zinvol om na te denken over de mogelijke heilzaamheid van dergelijke persoonlijke ervaringen on de BDSM-kink-scene.
Het is een beladen onderwerp dat sterke gevoelens opwekt aan beide kanten van de discussie “nee, het is altijd ziekmakend” versus “het is heilzaam”. Omdat we niet geloven dat beide kanten van deze discussie houdbaar zijn lijkt het ons een goed idee om te kijken naar de manieren waarop BDSM en kink heilzaam zouden kunnen zijn en de manieren waarop dat zeker niet het geval is.


manieren waarop BDSM en kink heilzaam kunnen zijn?

Ons lijkt dat de seksuele behoefte tussen mensen enorm verschillend is en zonder in de valkuil “hij/zij zal het wel hebben verdiend” (consent in seks staat voorop in de manier waarop wij denken dat seksualiteit vorm zou moeten krijgen in BDSM) in een aantal gevallen zal grensoverschrijding zijn ontstaan mede omdat iemand met een hogere seks-drive zich in situaties heeft gebracht die achteraf gezien onverstandig lijken omdat zij niet hebben geleid tot een bevredigende seksuele ervaring maar tot de ervaring van grensoverschrijding, direct of door de interpretatie achteraf. Dat is niet bedoeld als victim-blaming maar als aanmoediging om oog te hebben voor jouw zelf-verantwoordelijkheid, ook op seksueel gebied.

Is het voor mensen met een hoger-dan-gemiddelde seks-drive dan beter een goede zaak om zichzelf maar af te sluiten voor hun eigen seksualiteit? Of is het misschien juist ook voorstelbaar dat een kinky, of BDSM contact meer mogelijkheden in zich heeft om seks vooraf te structureren of het per direct te stoppen wanneer iets toch achteraf niet gewenst blijkt (met behulp van de bekende stopwoorden). Een manier waardoor heftiger seks ook met minder angst beladen hoeft te zijn.
Juist doordat er meer mogelijkheden zijn om het verloop te controleren -ook al is dat misschien bij vormen van BDSM ogenschijnlijk niet het geval voor de buitenstaander- is er mogelijk minder angst voor “herhaling” waardoor deze meer doorgesproken en gestructureerde ervaringen als leuk, geil, spannend ervaren kunnen worden.

Je kan je ook voorstellen dat bepaalde herinneringen (die je uiteindelijk natuurlijk iedere keer weer opnieuw creëert als je jezelf ‘herinnert’ -dat is waarom psychotherapie werkzaam lijkt te zijn-) een ander karakter krijgen als je er zelf vanuit een BDSM-blik naar kijkt. Dat praat het verleden niet goed, het verleden verandert niet maar de manier waarop je kijkt wèl.


Herhalingsdwang?

Aan de andere kant kan natuurlijk in sommige gevallen ook sprake zijn van ‘herhalingsdwang’. Een lastige term die wij hier zouden willen duiden als de bekendheid met een omgangsvorm (eventueel met machtshouders/opvoeders) die maakt dat je op manieren leert omgaan met deze machthebbers die -zeker bij herhaalde grensoverschrijdingen- goed geoefend is en soms anders dan ‘gewone’ situaties en verhoudingen. Niet zelden wordt ook de positie van het slachtoffer mede bepaald door het misbruik (“als ik dit mij laat gebeuren, dan gebeurt het niet met mijn broertje/zusje” etcetera). Voorstelbaar is dat daardoor andere gelijkwaardiger vormen van seksualiteitsbeleving niet zijn voorbereid / geoefend in de jeugd waardoor mensen soms lijken te ‘kiezen’ voor een ongezonde relatie omdat deze de machtsverhouding herhaalt. Mogelijk speelt ook de hoop dat “het dit keer anders loopt” een rol in de keuze voor een situatie die uiteindelijk herhaling van het trauma geeft.

Juist als mensen jeugd-ervaringen hebben meegemaakt met bijvoorbeeld een narcistischer opvoeder kan er een gebrek aan zelfwaardering ontstaan zijn die partnerkeuze in de hand werkt die zij achteraf waarschijnlijk zullen duiden als herhaling. Bijvoorbeeld, de juist ongeremde seksualiteit van “de foute man” kan zo ook een aantrekkelijkheid hebben die in dit licht gezien zou kunnen worden.
Juist het ‘vertrouwd element’ van het misbruik kan ervoor zorgen dat je jezelf niet goed houding weet te geven in andere relatie vormen.

Wederom, dit is niet bedoeld als victim-blaming richting het verleden maar als aanmoediging in de toekomst om zelf je verantwoordelijkheid te herkennen als je dergelijke dingen zou hebben meegemaakt.

Het lijkt dat in dergelijke situaties BDSM als ‘heilzaam’ zou kunnen zijn, juist omdat het een relatief ‘safe’ oefen-terrein vormt dat er mogelijk voor zorgt dat iemand nieuwe en andere ervaringen op doet die het gedragspalet kunnen verbreden.


Van slachtoffer naar dader

Het slachtoffer dat dader wordt is natuurlijk iets dat erg tot de verbeelding spreekt van veel mensen. En het zou inderdaad kunnen zijn dat ogelijk soms de behoefte om een ander onrecht aan te doen, te vernederen, terug te brengen tot seksueel object, een neiging die mede voortkomend uit onrecht dat iemand eerder is aangedaan. Mensen die benoemen dat in hun dominante of sadistische spel een element zit “to get even” spelen waarschijnlijk met dit element. Het eindeloos herhalen van de oude setting is natuurlijk niet heilzaam maar als iemand een potje vindt dat onder zijn/haar dekseltje past en seksualiteit op dat deze manier ook als bevredigend wordt ervaren en een opening kan zijn naar nieuwe ontdekkingen op relationeel/emotioneel terrein… als iemand door de negotiations ook het eigen verhaal flexibiliseert, dan is het waarschijnlijk onterecht om BDSM-spel alleen maar als “pathogeen” te zien.


BDSM-spel als zelf gespeeld ‘psychodrama’

Een ander element is dat het bekend is uit psychodrama-vormen en ook veel op inzicht gestoelde therapievormen dat het heilzaam kan zijn om eens “aan de andere kant van jouw eigen verhaal te staan”. Het uitspelen (“spel”, dus met grenzen en afspraken) van misbruik-situaties kan voor sommige Dom(me)s als verruimend en inzichtgevend worden ervaren doordat de mogelijkheid bestaat om eens “aan de andere kant van het misbruik te staan”.
In de psychotherapie zijn een aantal psychodrama-vormen waarin een herhaald uitspelen van een jeugdtrauma met telkens nieuwe uitkomsten, met nieuwe mogelijkheden om in te grijpen, met mogelijkheden om de rol te wisselen -ook met een inmiddels volwassen blik op genot en geilheid- en met nieuwe mogelijkheden om in te grijpen en te sturen een heilzaam effect kan hebben.

Nota Bene: ik geloof NIET dat je als therapeut een dergelijk psychodrama spel zou moeten gaan uitspelen tot in het seksuele! Wij geloven er niet in dat een therapeut in een dergelijke positie in staat is om het belang van de klant 100% voorop te houden, hoe veel intervisie en supervisie daar ook tegenaan worden gegooid.
Verder geloof ik dat dergelijke ‘therapievormen’ die dat wèl doen achteraf -alleen al doordat zij zo ver buiten de maatschappelijke afspraken staan- besmet zullen worden met schaamte en geheimhouding en zo alle positieve effecten zou ondermijnen, als die al bereikt zouden kunnen worden door seks met je therapeut te hebben.


Een genuanceerde blik

Het lijkt belangrijk om genuanceerd te kijken in deze zaken. Mensen kiezen hun eigen pad en als therapeut/coach/begeleider heb je daar een beperkte invloed op. Die verantwoordelijkheid, daar moet genuanceerd naar gekeken worden. Maar mogelijk hebben we wel een sturende rol, juist als iemand begint aan een pad in deze richting. We denken dat niet alleen voor de één heilzaam kan zijn wat voor de ander ondermijnend zal werken, waarschijnlijk al het ook over tijd schuiven, zelfs omdraaien bij dezelfde persoon. Zaken die aanvankelijk als bevrijding hebben gewerkt kunnen na verloop van tijd ook weer omdraaien en verstikkend werken wanneer er bijvoorbeeld niet voldoende diversiteit is aan mogelijkheden. Zoals een drankje aanvankelijk een prettige en gezonde bevrijding kan zijn voor een hoop neurotische mensen, als iemand alleen op die wijze vrijheid weet te verwerven binnen zichzelf dan staat een afhankelijkheid aan diezelfde alcohol natuurlijk wel op de loer. In dit kader is het logisch dat we denken aan de op zichzelf nog slecht gedefinieerde term “seksverslaving”. Iets dat achteraf onhandig uitpakt hoeft in zichzelf aanvankelijk niet slecht te zijn geweest, kan zelfs ooit een gezond element zijn geweest. Dat mogelijk ook gezond was gebleven als het niet de enige weg was geworden om een bepaald gevoel te bereiken. Diversiteit en andere vormen van contact, andere mind-sets naast seks en BDSM zijn belangrijk voor geestelijk welzijn.


positive and negative reinforcement

Het lijkt verstandig om in het leerproces rekening te houden met het feit dat natuurlijk ieder orgasme dat je krijgt in een positie/situatie natuurlijk een behoorlijk sterke reïnforcer zal zijn om die situatie te herhalen. Dat zijn ook gebeurtenissen die -hoe zij ook uitpakken- hun sporen na zullen laten. Een fetish die al tot honderden positief beleefde orgasmes heeft geleid zal waarschijnlijk niet ooit “onaantrekkelijk” worden in het leven van deze klant. En waarom zou dat ook zo moeten wezen?
Maar het is wel iets om bewust mee om te gaan.


Epiloog

Totaal niet de verwachting hebbend hier volledig te zullen zijn is dit artikel (dat in de loop der tijd absoluut zal groeien en zal worden aangepast) vooral te zien als een paar losse gedachten over de vraag: “is kinky seks of BDSM heilzaam of niet?” waar mensen verder over kunnen denken en discussiëren…
Duidelijk zal wel zijn dat de persoonlijke ervaringen die iemand in zijn eigen even uitleeft heilzamer kunnen uitpakken als zij besproken kunnen worden met een kink-aware professional die niet in de beschuldigende veroordeling terecht komt die bij mensen wel ontstaat wanneer zij menen de klant te moeten ‘genezen’ van de niet-gebruikelijke seksualiteit. Ook gesprekken over mogelijk misbruik-situaties die zijn ontstaan binnen of naar aanleiding van BDSM- of kinky relaties (ook daar lopen daders rond) kunnen zo ook makkelijker worden besproken zonder de schuld-toewijzing “dat je het over jezelf hebt afgeroepen”.

Is kinky seks of BDSM heilzaam?
Zeker niet voor iedereen! Maar voor een aantal mensen is het naar eigen zeggen “enorm bevrijdend”. Waarmee de vraag (aan jezelf of aan jouw partners) zo-af-en-toe toch wel eens mag zijn: “Voor wie dan wel en hoe en wanneer dan wel?” (is mijn seksualiteit heilzaam voor mij?)

Hans
(Kink Aware Coach)


Heb je aanvullingen of opmerkingen: plaats hieronder een reactie…

contact opnemen >

Neem even contact met me op voor een afspraak door hier* contact op te opnemen…

Advertenties

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s