Kinky relaties draaien om consent: Wat is dat?

consent

geen “nee” zeggen?

KinkindeRelatie_ConsentOnder kinksters is het consentbeginsel het basisprincipe van aan de oppervlakte zichtbare ongelijkwaardigheid van hun (spel)relaties. Er kunnen schijnbaar de meest erge dingen gebeuren met mensen, relaties kunnen compleet andere vormen hebben dan maatschappelijk “gewoon” wordt gevonden, juist doordat er onderliggend volwassen mensen afspraken hebben met elkaar, elkaar dingen gunnen die buiten het gewone vallen, juist door consent.

Daarom is het als kinkster of als kink aware professional belangrijk om een goed gevoel te hebben wat consent in de praktijk inhoudt.

Wanneer we in woordenboeken kijken dan zien we dat: “consent” verschilt van consensus in de zin dat degene die “consent geeft” niet per sé “vóór” het voorstel hoeft te zijn, alleen maar “niet tegen”. “Consent” met gelijkgestemden houdt in dat een besluit gezamenlijk is, wanneer geen van de partijen een beargumenteerd en overwegend bezwaar heeft tegen het genomen besluit.

Maar is dat voldoende om langdurige relaties overeind te houden? En zo het antwoord al “ja” zou zijn: is het dan iets dat in langdurige relaties overeind blijft?
In de kink-scene is “consent” vaak toch wel méér dan “géén nee zeggen”. Laten we daar even naar kijken…


“nee” zeggen

“Consent” is voor de wet is in eerste instantie natuurlijk het vermogen om “nee” te kunnen zeggen tegen dingen die er met je gebeuren. Het vermogen om te stoppen (de ander te laten stoppen) met de dingen die je nu even niet wilt, die je nooit zal willen, of dingen die net nog wel wilde maar inmiddels niet meer.
Heel flauw maar oh zo duidelijk: ladderzat of zwaar onder invloed zegt iemand dan misschien geen “nee” maar wil je werkelijk zeggen dat je “consensual sex” hebt gehad omdat iemand die nog maar half bij bewustzijn was even geen “nee” heeft gezegd? Dat kan je toch moeilijk volhouden voor jezelf?… En dat gaat je ook zeker niet lukken voor een rechter. Ander voorbeeld: als iemand als sub inwoont bij een Dominant/Domina is er dan werkelijk nog sprake van consent als de Dom(me) zegt: “Je mag natuurlijk altijd op ieder moment NEE zeggen tegen mij. Maar dan sta je wel nog dezelfde dag met àl je spullen op straat” (dit als een uiting van de ‘echte dominantie’). Kàn je dan nog redelijkerwijs volhouden dat iemand maar gewoon “nee” had moeten zeggen tegen een bepaalde fantasie van deze Domme? Of de vraag: is er nog sprake van consent als een Dom(me) buiten een spel-situatie tegen de onderdanige partner zegt: “als je dit niet voor me over hebt zorg ik dat je weggehoond wordt door onze volledige vriendenkring als slaafje van niks”?..

Het mag met dergelijke voorbeelden duidelijk zijn dat je in vrijheid “nee” moet kunnen zeggen want anders is er geen sprake van consent maar dan is er sprake van dwang of manipulatie en dat kan als ‘spel’ misschien heel spannend zijn. Maar zodra de angst begint te spelen dat iemand dat in het echte leven zal doen dan zijn er wel dingen ongelijkwaardig aan het worden in de relatie die onder de BDSM relatie ligt.

Natuurlijk is het niet realistisch om ‘onderweg’ tijdens iedere vrij-partij, tijdens iedere sessie, bij iedere handeling na te vragen of iemand er wel mee instemt met wat je doet. Dat is niet spannend, het is niet leuk en het is niet haalbaar. Aan de andere kant is natuurlijk uit voorgaande ook wel degelijk duidelijk dat je natuurlijk op ieder moment “nee” moet kunnen zeggen. Dus zeker wanneer je rollenspel speelt of speelt met machtsverhoudingen in je relatie (BDSM) dan is het handig om met stopwoorden te spelen waardoor iemand op ieder moment aan kan geven dat hij/zij helemaal wil stoppen of even wil overleggen over de richting waarin de vrijpartij/sessie zich ontwikkelt.

Maar “consent” is méér dan géén “nee” zeggen!


“ja” zeggen

Consent is -als je daar in tweede instantie wat beter naar kijkt- juist het vermogen om vanuit de eigen volwassen behoeftes en verantwoordelijkheden ergens “ja” tegen te zeggen. Liefst natuurlijk “JA!” maar minstens “ja”. Niet omdat je gedwongen of gechanteerd wordt maar omdat je iets wilt en de risico’s en consequenties ervan accepteert. En dat vereist volwassenheid en geïnformeerd zijn.

Voorbeelden ter verduidelijking: als een meisje van twaalf tegen een volwassen man zegt: “ja ik wil met je naar bed!” dan heeft zij nog geen concept van de dingen die ze geheim zal moeten houden in onze cultuur voor minstens de volgende 25% van haar leven. Dan heeft ze nog geen idee van de seksuele macht die zij zou hebben en het is onwaarschijnlijk dat zij al de kwaliteiten heeft om die mogelijkheden om die te kunnen hanteren. Volledig los van de dingen die mensen in andere culturen misschien doen op die leeftijd, ze heeft geen idee van de geheimen die ze zou moeten gaan bewaren en de misverstanden die ze zal meemaken. Het is veruit de meeste mensen van binnen best duidelijk dat een volwassen man die daarop in zou gaan on-ethisch en onverantwoord bezig is (nog even los van het feit dat iemand illegaal bezig is waardoor je van buitenaf tegengehouden wordt). Consent heeft volwassen denken nodig.

Consent in de kink-scene is dan al meer zoals in de medische wereld wordt gesproken over consent in de zin van het “informed consent” waarmee een patiënt vooraf actief instemt met een bepaalde behandeling. Hoewel de vergelijking een beetje klinisch is, bij “consent” mag je verwachten dat alle partijen in een relatievorm of in een spel zichzelf geïnformeerd hebben en vooraf instemmen met hun rol inhet geheel. Zo zal de “secundaire” partner/metamour in een non-monogame relatie tevoren duidelijkheid moeten krijgen over die plek in het geheel, anders tekent iemand toch in met verkeerde verwachtingen.


een relatie-stap verder

Maar tja, in BDSM-relaties is er wel eens de behoefte dat dingen ook een beetje spannend zijn 😉 (understatement) en per definitie is alles dat volledig is doorgesproken en beiderzijds is uit ge-rechercheerd toch “minder spannend”. Hoe kan je enerzijds veilig end consensual bezig zijn en anderzijds spannend en verassend? Hoe moet je omgaan met de wens van veel “subbies”/ “bottoms” die het spannend vinden als hun “grenzen verlegd” worden maar die aan de andere kant willen dat hun grenzen gerespecteerd worden? Hoe leef je als oprechte domina(nt) jouw behoefte uit dat iemand doet wat jij zegt, of iemand nou zelf wil of niet, terwijl je tegelijkertijd ook wilt dat iemand zich aan jou geeft omdat hij/zij zich aan jou wil geven?

Die spagaat is eigenlijk alleen in de relatie te maken door ook consent meerdere levels te geven. Zoals de BDSM-relatie de mogelijkheid geeft om schijnbaar ongelijkwaardig te zijn doordat ie stoelt op de basis van een gelijkwaardige relatie, zo kan uitgesproken en doorgesproken consent schijnbaar minder belangrijk worden doordat de domina(nt) het consent (lees: het belang van de onderdanige partij) voldoende voor ogen houdt, terwijl aan de andere kant de onderdanige partij actief zo veel vertrouwen heeft in de dominante partij dat de persoonlijke verantwoordelijkheid op een acceptabel niveau in het oog zal houden en waardering zal blijven houden voor de grenzen van de onderdanige partij voor ogen houdt. Omgekeerd moet de dominante partij zoveel vertrouwen hebben in het vertrouwen van de onderdanige partij dat ze niet achteraf door de onderdanige partij als “grensoverschrijder” zullen worden neergezet.


consent en verantwoordelijkheid

Natuurlijk is het in het voortraject de onderdanige partij die moet onderzoeken in hoeverre de dominante partij hiertoe ook in staat is. En natuurlijk moet de dominante partij onderzoeken in hoeverre grenzen mogelijk “zachte grenzen” zijn (“Oh nee, dat wil ik vast niet meemaken al is de fantasie wel geil”) versus “harde grenzen” (“dat wil ik gewoon nooit (meer) meemaken!”)
Wezenlijk hierbij is vrijwel altijd de waardering die de dom(me) heeft voor het overschrijden van die grenzen door de onderdanige partij (achteraf of tijdens) en het oog voor de onderliggende gelijkwaardigheid. Je kunt immers als Dom(me) alleen mijn “eigenaar/eigenaresse” zijn als ik beslis dat ik je aan jou geef. Even wezenlijk is de waardering van de onderdanige partij voor de moed en het aanvoelend- en inschattingsvermogen van de Dom(me) waarmee deze het veilige pad durfde te verlaten om een spanning te (laten) ervaren die achteraf goed zal voelen.
Dat is mijns inziens een relationele stap want dezelfde vernedering kan als onhoudbaar en grensoverschrijdend worden ervaren wanneer het gebeurt zonder waardering voor die grensoverschrijding. Terwijl precies dezelfde situatie achteraf geil en grensverleggend kan blijken te zijn geweest wanneer de Dom(me) tegen de sub/bottom zegt “dank je voor je vertrouwen” of “ik vond je mooi zoals je daar…voor mij”.


niet eens altijd met zoveel woorden

In deze zin is “consent” m.i. een stap in de relatie en méér dan “ergen nee tegen zeggen of zelfs ergens ja tegen zeggen”, je zegt wederzijds “ja” tegen de (inschattings)mogelijkheden van je (spel)partner waardoor consent iets is dat eigenlijk gevoelsmatig duidelijk is in de relatie terwijl tegelijkertijd rationeel gezien de grenzen van consent lijken te worden overtreden of minstens niet helemaal tot op de vierkante millimeter zijn uitonderhandeld (lees ook over: ‘consent seduction’*)
Dit subtiel onderling vertrouwen dat soms niet eens veel woorden krijgt in de (spel)relaties is daarmee m.i. eerder een relatie-aspect dan dat het iets is van (één van de twee) partners. Tegelijkertijd is het een broos gegeven (hoe minder woorden het krijgt, hoe brozer) en het kan bij mis-communicatie of onduidelijkheden in het onderling commitment tot erg pijnlijke situaties leiden, voor alle duidelijkheid: pijnlijk zowel aan de ‘dader’- als aan de ‘slachtoffer’-kant.

consent is de basis waarmee je het iemand gunt dat je grenzen zoekt maar dat je dat doet met compersie waardoor je ze niet overschrijdt


Wanneer dit aan het denken zet en je wilt daar eens contact over opnemen: *klik hier*

Lees ook over:

Heb je aanvullingen of opmerkingen: plaats hieronder een reactie…

contact opnemen >

Neem even contact met me op voor een afspraak door hier* contact op te opnemen…