Wat is dat? “Het Herhalend Conflict”

het herhalend conflict…
de lekkende kraan

de lekkende kraan

Hans, we hebben echt de hele tijd ruzie en iedere keer over precies hetzelfde. Kan dat niet gewoon stoppen?

Het antwoord is “ja, dat kan heel goed” …Maar het prijskaartje daarvan is dan wel dat je er even echt over na moet gaan denken wat er dan eigenlijk tussen jullie gebeurt…

Want er zijn verschillende redenen voor conflicten. Misschien gaat het over macht, misschien gaat het over wensen die niet realistisch zijn, misschien gaat het over het volgen van het voorbeeld van ouders, misschien kappen jullie elkaars argumenten af met dreiging of drama, misschien gaat het ook wel over onvervulbare behoeften…
En misschien.. misschien doet dat er ook helemaal niet toe. Want misschien ligt de oplossing in een hele simpele gedachte.


Wat is een conflict?

Een conflict is een verschil in behoeften binnen een relatie. We kunnen nou eenmaal niet altijd alles krijgen en dat weten we allemaal wel. En een behoefte die nou eenmaal niet bevredigt zal worden, die kunnen we best wel handelen als we een beetje de ruimte nemen om te rouwen en de tijd nemen om los te laten wat we niet zullen gaan krijgen ooit. Maar dan moet dat dus wel duidelijk zijn want als dat niet duidelijk is dan blijven we hopen op iets dat telkens maar niet komt.


Wat zijn de behoeften?

conflict is een verschil in behoefte binnen een relatie

Ik zeg elders meer over het hebben van constructieve conflicten. Maar vaak is het begin om allebei eens goed in kaart te brengen welke behoeften er eigenlijk zijn. De “needs, wants, nice-to-haves”-aanpak kan dat enorm verhelderen. Maar waar het om draait is dat je op de hoogte bent van elkaars behoeften en dat je probeert hoe je die van en met elkaar kan bevredigen.

Let op: ik heb het hier over “behoeften” en niet over “belangen”. Behoeften kan je voelen en zijn direct en bevredigbaar en dus ook voorbijgaand. Als je gaat denken in termen van “belangen” dan vergeet je makkelijk dat het waarschijnlijk in beider belang zal zijn om juist de relatie zo optimaal mogelijk te maken. Denken in termen van “belangen” is vasthoudender, politieker, meer bedacht en vaak ook meer gekleurd door macht.
Laat dat niveau los. Heb het over je behoeften en deel dat met jouw partner(s). Samen je behoeften delen, dat voelt kwetsbaar en het verdiept de relatie. Belangen verdedigen creëert eerder afstand en vaste posities.


Wat is de relatie?

Waarmee we dus op het tweede deel van het zinnetje aan komen:

conflict is een verschil in behoefte binnen een relatie

Veel mensen staan niet meer stil bij de relatie die ze eigenlijk hebben. Maar als je er bij stil staat dat het de bedoeling was dat je elkaar als koppel versterkt om de dingen te doen die je als koppel wilt kunnen doen, dan is gaat het er vervolgens vooral om dat je gaat vragen aan je partner of jullie die behoefte van jou tot een gezamenlijk doel kunnen maken van jullie relatie.

Dan kan het zijn dat je nul op het request krijgt. Het kan zijn dat jullie er samen niet toe in staat zijn… Dan moet je er over nadenken of die behoefte het waard is om de relatie op te offeren en dan is het conflict voorbij.

Of (hopelijk) niet,,, en dan ga je samen aan de slag.,, conflict uit de lucht.


Of het conflict is niet afgemaakt

Of natuurlijk -en dat gebeurt vaak- we stoppen het conflict halverwege. We laten het ind lucht hangen of we zeggen dat we dingen zullen doen die we vervolgens niet doen (misschien omdat we iets wel graag zouden kunnen willen doen maar omdat we het blijkbaar niet kunnen doen).

De prijs van een niet afgemaakt conflict is dat de behoefte binnen de relatie blijft bestaan (onbelangrijk of dat bij jou is of bij jouw partner-s-). Omdat het conflict niet constructief wordt afgemaakt blijft het telkens weer naar boven drijven.
Dus je kunt je laten voeren door de angst voor het onder ogen zien van het conflict, of je kunt met z’n tweeën een conflict afmaken en het achter je laten.

Herhalende conflicten zijn conflicten die niet afgemaakt zijn


Wanneer dit aan het denken zet en je wilt daar eens contact over opnemen…

Heb je aanvullingen of opmerkingen: plaats hieronder een reactie…

contact opnemen >

Neem even contact met me op voor een afspraak door hier* contact op te opnemen…