“RACK” Waar staat dat voor?

“RACK” – Waar staat dat voor?

Question:
Wat is dat: “R.A.C.K” in BDSM?
Answer:
R.A.C.K. staat voor Risk Aware Consensual Kink.
RACK is een term die in het leven geroepen is door BDSM-ers die het niet eens konden worden, met name over met name het risico-aspect van S.S.C.

Omdat zowel emotioneel als lichamelijk natuurlijk nooit 100% veiligheid (safety) gegeven kan worden voor de submissieve partij. Streng geredeneerd is SSC (Safe, Sane & Consensual) per definitie onhaalbaar wanneer je iets daadwerkelijk “spannends” wilt ervaren door in de weer te zijn met potentiële wapens en met medische handelingen.En dat terwijl het er voor BDSM-ers toch juist gaat om de consensus over hetgeen er gebeurt of niet. Daarom zijn -zeker de mensen die juist van iets risicovollere interacties hielden- gekomen met de term RACK als basis voor BDSM:

Risk Aware Consensual Kink


Verantwoordelijkheid

Alle partijen zijn risk aware en in consensus bezig met hun kink (dit veronderstelt de sanity uit de SSC en vraagt om in staat te zijn tot het maken van volwassen beslissingen over de interacties) en dit alles in het licht van een gedeelde Kinky interesse als de belangrijke draagpoten van een BDSM relatie of een BDSM-spel.

Wanneer risico’s onbekend (ook door onervarenheid) of onbesproken zijn of wanneer er geen consensus over bestaat is er géén sprake van RACK

Zie ook: kinkaware.info: risk aware consensual kink


Wanneer dit aan het denken zet en je wilt daar eens contact over opnemen…
Heb je aanvullingen of opmerkingen: plaats hieronder een reactie…

contact opnemen >