Aan handen en voeten gebonden, Mis(ver)standen rond BDSM-scenes en de toereikendheid van zorg en recht

“Aan handen en voeten gebonden, Mis(ver)standen rond BDSM-scenes en de toereikendheid van zorg en recht”

Perseus-and-Andromeda,-1572Dit onderzoek door Peter Kruize en Paul Gruter heeft weer eens even wat beroering gegeven in de Nederlandse media die over elkaar heen buitelden om (lekker sappig) te laten zien hoe risicovol die BDSM-ers toch wel niet bezig zouden zijn omdat maar liefst (de meest opgepikte quote) één-op-de-zeven BDSM-ers uit dit onderzoek eens in z’n leven wel eens naar de huisarts is geweest voor een klacht die tijdens een BDSM-spel is ontstaan…
Nou vind ik dat persoonlijk vrij verantwoord gedrag -liever dan dat je ermee door blijft lopen- en al zéker omdat het schijnt dat bijvoorbeeld onder fietsers fun-gerelateerd huisartsbezoek toch hard naar de veertig procent loopt… Waarmee fietsen dus ineens twee tot drie keer zo gevaarlijk is als “BDSM-en”. … Je voelt hem al aankomen. Die discussie is doodgebloed voordat ie start.
Voor de mensen die niet de tijd hebben om alles helemaal te lezen, een samenvatting:


Samenvatting

Er zijn redelijk wat kinksters in Nederland.
Ik denk persoonlijk dat de aantallen uit het onderzoek wat laag zijn ingeschat want als zij zeggen dat er 5 tot 10 duizend in de “harde kern” zitten en ik zie dat er 48 tot 49 duizend kinksters in Nederland aangesloten zijn op FetLife.com dan lijkt dat aantal mij laag. Er zullen op FetLife best een aantal mensen een dubbel profiel hebben en niet iedereen zal gelijk een hard-core BDSMer zijn op FetLife. Maar aan de andere kant denk ik dat er toch vooral veel kinksters niet zijn ingeschreven bij fetlife, om dan nog maar te zwijgen over al die Nederlanders die zich hebben ingeschreven op hun vakantie adres in Antarctica 😉
Maar goed, de 10% van de mensheid die minstens “enige interesse in BDSM” hebben, die wordt ook in dit onderzoek wel genoemd. En misschien hangt het ook af van de definitie van die ‘kern’.

Terug naar het onderzoek zelf.
De kern is: als je mensen aan de slag gaan om andere mensen “aan handen en voeten te binden” dan maken mensen helaas af en toe foutjes:

 • voor fysieke problemen komt er wel eens iemand door bij de huisarts terecht (die “één-op-zeven” die het zo leuk lijkt te doen in de media) maar dat is slechts zelden echt heftig.
 • Emotioneel wordt er ook nog wel eens consent verbroken en worden er wel eens grenzen overschreden. Vrouwen rapporteren dat meer en zeer waarschijnlijk gebeurt het ook meer bij vrouwen en dan met name bij de mensen die nog relatief nieuw in de scene komen op jongere leeftijd.
  Maar wanneer je de cijfers uitzet tegen de algemene (vanilla) cijfers dan is het netto risico in de scene lager. Er is ook aandacht voor BDSM-ers met een diagnose maar dat lijkt misschien wat hoog belicht te zijn als je andere onderzoeken leest.

  • Soms is er bij de emotionele en relationele misverstanden sprake van enig drama, en slachtofferisme (en Dom(me)s blijken slecht in mindreading).
   Maar soms zijn er ook inderdaad zonder meer schrijnende gevallen die de kink-scene misschien soms ook wel een beetje lijkt te missen (mogelijk zelfs niet wil zien?).
  • Gelukkig heeft de BDSM-scene als community wel degelijk zijn eigen dragend vermogen wanneer de emotionele missers boven tafel komen. Mensen geven veel aan in de scene wel hulp te kunnen vinden bij vrienden en vriendinnen (en kijk anders bijvoorbeeld ook even naar onze: sponsor pagina).
  • In een enkel geval is de grensoverschrijding dusdanig dat er ook aangifte wordt gedaan, en dat heeft ook een aantal vervolgingen opgeleverd.
   Daar zou (in het kader van toereikendheid van recht) nog wat adequater mee om kunnen worden gegaan. Enige extra kennis op dit gebied zou zeker waardevol zijn volgens de schrijvers.
   Nota Bene: wij hebben jarenlange ervaring in het geven van cursussen en werken graag aan adequate opleiding mee!.
  • De behandelaars (betreffende de toereikendheid van zorg) weten nog niet zo goed met BDSM om te gaan (38% van de clientèle is niet echt tevreden. Oplossingen als informatiebakens zoals KinkAware.info en een Kink Aware Professional-lijst die actieve intervisie (KinkAware.net?) makkelijker maakt, worden door de schrijvers voorgesteld).
  • Er zijn een aantal missers gemaakt door kinderbeschermers die BDSM maar eng vinden en daarmee op de loop zijn gegaan en hier zou nog extra aandacht voor mogen komen.
   Nederland heeft nog wat te leren (bij voorbeeld van Duitsland) maar we doen het beter dan onze zuiderburen (zie het stuk van Jantien Seeuws in de Knak)

De samenvatting samengevat

Ik sluit me helemaal aan bij de mensen die dit een goed stuk vinden.
We maken met z’n allen nog genoeg domme foutjes en alhoewel de jonge scene blijkbaar al helemaal niet zit te wachten op van de “old school” BDSM-ers van boven de 35 (die soms ook wel behoorlijk oordelend zijn over “hoe het moet”, enige extra aandacht voor kinky educatie op het gebied van toegepaste technieken en onderlinge discussie over consent is wel op z’n plaats. Ervaren trainers lijken wel handig te zijn.
Misbruik komt voor, goed dat we dat (beginnen te) accepteren in de scene en dat we daarover praten met elkaar. Hopelijk spreken we hiermee ook de mensen aan die het doen èn de mensen die het met zich laten doen.
Geen reden voor paniek echter want binnen de BDSM-scene blijk je veiliger te zijn dan daarbuiten, volgens dit onderzoek.
Persoonlijk denk ik: hoe meer fatsoenlijk onderzoek er over kinksters komt, hoe meer dit eigenlijk best een behoorlijk nadenkende en verantwoorde groep mensen blijkt te zijn, ondanks… of misschien wel juist door hun ruimdenkendheid.

Literatuur:

Wanneer dit aan het denken zet en je wilt daar eens contact over opnemen…

Heb je aanvullingen of opmerkingen: plaats hieronder een reactie…

contact opnemen >

Neem even contact met me op voor een afspraak door hier* contact op te opnemen…