Red Flags bij de Dominante BDSM-er

Wanneer Dominantie onhandig of ongezond wordt…

“Ongezonde Dominantie”

KinkindeRelatie-RedFlagIk beschrijf hier een aantal “red flags” die mensen tegen kunnen komen aan de Dominante kant van een D/s.
Ik streef naar volledigheid dus als jij aanvullingen of ervaringen ter aanvulling hebt, dan houd ik me aanbevolen -zie contact

De Dom(me) die veel gedrag laat zien dat in de volgende rij van “red flags” voorkomt verdient waarschijnlijk extra alertheid.

introductie

Natuurlijk is het niet zo dat je bij bij het zien van één van de onderstaande rode vlaggen gelijk op tilt zou moeten slaan. Er staat hier een aantal eigenschappen waarvan sommigen zwaarder wegen en anderen minder zwaar. Maar bij het zien van een red flag mag je misschien wel even iets alerter worden, even wat meer naar je gut-feeling luisteren. Mogelijk zijn er genoeg andere groene vlaggen die dat ene rooie vlaggetje he-le-maal compenseren. Maar mogelijk ook maakt die genoemde alertheid dat je ineens ziet dat er nog andere red flags zijn die bij elkaar wel een duidelijk signaal afgeven waar toch eens goed en gelijkwaardig over gesproken mag worden (al dan niet met een derde erbij) …en als je er niet een gesprek over kunt hebben dat met een goed gevoel eindigt, dan is dat natuurlijk wel weer een volgende red flag…
Mocht je uit de rij hieronder red flags herkennen dan raad ik je in ieder geval aan om daar even bij stil te staan zodat je niet hoeft mee te maken dat je jezelf achteraf voor je kop slaat omdat je de waarschuwingssignalen niet tot je door hebt laten dringen. Achteraf zeggen mensen die uit ongezonde relaties komen vaak dat ze niet “te kritisch wilden overkomen” en daarom maar dingen lieten liggen. En inderdaad, als je op alle slakken zout legt dan wordt je eenzaam. Maar het gaat om je gezondheid en het gaat om je hart en dan helpt het niet om maar “te willen geloven dat het toch wel goed zit”.


Wat zijn dan die red flags?

Ongezond wordt een relatie (en dus ook een BDSM-relatie) wanneer iemand de partner geen ruimte laat voor een eigen leven buiten de relatie:

 • Door vanuit de dominante rol het contact te voorkomen met anderen. Zeker wanneer de dominantie partner vanuit zijn rol probeert te voorkomen dat de submissieve partner contact onderhoudt met (vanilla) vriend(in)en en familie is dit een duidelijk risico.
 • Speciale aandacht ook voor de Dominanten die willen voorkomen dat jij als sub/bottom met andere gelijkgestemden uit de BDSM-community contact maakt door te schermen met “die zijn te puntje-puntje-puntje voor jou”. De BDSM-community is divers en jij zou iets kunnen ontdekken waar jij warm op loopt wat jouw Dom(me) niet in huis heeft. Dat is gewoon altijd zo (daarvoor zijn de wensen en de mogelijkheden te divers in de loop der tijd). De Dominanten die met die angst niet kunnen omgaan en proberen om jou af te schermen zodat jij niet “jouw eigen ding” kan vinden in de scene , die verdienen een red flag omdat ze in de weg staan om voor jou uit te vinden wat voor jou mooi, leuk, geil, fijn zou kunnen zijn.
  • Speciale aandacht verdient nog de Dom(me) die probeert om jaloezie te veroorzaken bij jou om je daarmee af schermen. Dat geldt zowel voor “vaardigheden” als voor “positie in de scene”. Aan de ene kant dus “daar kan jij niet aan tippen, dat kan zij veel beter dan jij” of iets als “zij is veel te populair voor jou, daar kan jij niet aan tippen”.
 • Een relatief nieuwe red flag is “Social Media Blocking”: Wanneer al de communicatie (telefoon, SMS, chats, whatsap, email, briefwisseling) via hem of haar (de ‘D’) moet verlopen (en mogelijk geblokt zal worden zonder jouw medeweten) en er geen sprake mag zijn van uitgaande privé communicatie (het laten controleren van alle contacten kan een reuze spannende fantasie zijn maar het pakt voor sommige Dom(me)s uit als een macht die groter is dan zij kunnen hanteren).

Als iemand onzuiver met jouw gevoelens omgaat.

 • Best bekend -en een sterke red flag- is het idee van sommige Dom(mes) dat jij als sub gebroken zou moeten worden”, dat “jouw wil gebroken moet” worden, dat “jouw ego gebroken moet” worden. Als daar niet een echt heel solide plan tegenover staat hoe jij dan vervolgens weer opgebouwd zou moeten kunnen worden (met -liefst meerdere- mensen die onderschrijven dat hij/zij dat inderdaad ook echt kàn): run, don’t walk! (psychologisch gezien is het afbreken namelijk echt véél-en-véél makkelijker dan het opbouwen …eigenlijk weten we als psychologen nog steeds niet zo goed hoe dat nou precies moet).
 • Als iemand jouw gevoelens niet serieus neemt of je in situaties brengt waardoor jij je zou moeten schamen voor jouw oprechte gevoelens.
 • Wanneer iemand jou vernedert voor andere mensen buiten een spelsituatie, zeker wanneer dit is met niet-BDSM-ers (vanilla’s) of zelfs vriend(in)en of familie.
 • Als iemand grote en -met name- onverwachte wisselingen heeft in enerzijds het aardig en liefdevol zijn en anderzijds hard en verwijtend.
 • Als jouw Dom(me) erg jaloers is en dat niet bij zichzelf houdt maar op jou uitleeft.
 • Of als jouw Dom(me) ineens onaangekondigd dagen of weken onbereikbaar is.

Als iemand de onderliggende relatie van de BDSM-relatie niet serieus neemt

 • Door “vreemd te gaan” (d.w.z. buiten gemaakte afspraken)
 • Als iemand niet duidelijk wil maken welke rol jij in het leven van de Dom(me) hebt.
 • Als de Dom(me) niet wil aangeven wat hij/zij met jullie relatie wil in de toekomst, niet wil bespreken waar hij/zij naartoe wil groeien met jou
 • Als iemand jou als persoon niet serieus neemt en jouw mening of ideeën niet serieus neemt of kleineert “omdat je maar een sub bent”.

Als iemand niet op basis van onderlinge afspraken en wederzijdse verantwoordelijkheid (SSC òf RACK) speelt dan is dat een héél erg duidelijke “red flag”, natuurlijk!

 • Als iemand jou niet opdrachten geeft maar jou dingen laat doen op basis van oneigenlijke gevoelens zoals bijv. schuldgevoel.
 • Als iemand jou het gevoel geeft dat jij iets aan zou moeten kunnen “omdat je anders geen echte sub bent”.

Wanneer iemand wel heel erg vast lijkt te zitten in het keurslijf van de Dominante rol is dat een “red flag”

 • Als iemand alleen maar vanuit de dominante rol kan handelen.
 • Als iemand er niet tegen kan om iets een keer ‘fout te hebben’ of geen “sorry” kan zeggen bij missers.
 • Iemand ook hooghartig of dominant reageert naar mensen die niet in het spel betrokken zijn zoals kassières, baliemedewerkers, pompbedienden, etc.
 • Als iemand niet in staat is om je te bedanken of je te waarderen voor jouw inzet en aanwezigheid.

Als iemand de onderdanige partij niet de tijd geeft om in de rol te groeien of de ruimte geeft om te onderzoeken wat als passend ervaren wordt en wat niet passend voelt maar gelijk moet gaan voldoen aan het beeld dat de ‘D’ heeft, dan zijn dat belangrijke “red flags”

 • Als iemand je te snel of te heftig in de submissieve kant van een D/s-relatie probeert te duwen
 • Als iemand zich achter de dominante rol probeert te verschuilen bij onenigheid of bij missers en zegt dat er niet aan de Dom(me) getwijfeld mag worden.
 • Als iemand de sub dingen laat doen die niet kloppen met de persoonlijke grenzen en “likes/dislikes” van de sub.
 • Als iemand dus geen boodschap lijkt te hebben aan jouw aangegeven grenzen, de onderhandelingen of afspraken of ‘contracten’.

Mensen die hun eigen leven niet goed onder controle hebben kunnen ook mensen zijn die het leven van hun partners meetrekken in beschadigende situaties.

 • Als iemand regelmatig of grote sommen geld wil lenen (van anderen of van jou als sub)
 • Als iemand dreigt zichzelf te beschadigen of met zelfmoord dreigt.

De algemene betrouwbaarheid van iemand kan natuurlijk een “red flag” zijn.

 • Wanneer iemand bijvoorbeeld ronduit liegt of ook als iemand informatie achterhoud of als iemand afspraken regelmatig onaangekondigd niet nakomt.
 • Als iemand regelmatig niet verschijnt op afgesproken momenten (of wel verschijnt op momenten dat dit niet de afspraak was)
 • Als iemand altijd anderen de schuld geeft wanneer er dingen mis gaan en geen eigen verantwoordelijkheid neemt voor fouten.
 • Als er sprake is van het misbruik van alcohol en/of drugs.

Wanneer iemand de eigen emoties niet goed onder controle heeft

 • Wanneer iemand bijvoorbeeld woedeaanvallen of paniek-aanvallen heeft (zeker als dit gebeurt wanneer de sub iets “niet goed zou doen”).
 • Als iemand niet in staat is tot constructief meningsverschil maar gaat brullen, gaat gillen, gaat schelden of gaat verwijten.
 • Als iemand alleen maar hard en dominant kan zijn en nooit andere ‘menselijke’ of kwetsbare gevoelens wil laten zien.

Wanneer iemand veel andere slecht onderhouden relaties in z’n verleden heeft, dan is dit een “red flag”:

 • Bijvoorbeeld zichtbaar aan:
  • Slechte relatie met de meeste van de familieleden (natuurlijk hangt dat wel een beetje van de familie af, want er bestaan zonder meer ongezonde familieconstellaties)
  • afwezigheid van vriend(in)en
  • iemand die veel ruzies blijkt te hebben met exen
  • of als deze exen veelal het gevoel hebben “bedrogen te zijn”.
 • Als iemand makkelijk en plotseling boos wordt op vrienden of voormalige vrienden en als die dan ineens tot vijand worden verklaard (sowieso is het denken in “vijanden-òf-vrienden” vaak een teken aan de wand).
 • Als deze Dom(me) wraakzuchtig gedrag vertoond naar mensen die verwachtingen hebben teleur gesteld.

Het is vaak best een slecht teken wanneer iemand een slechte naam of een slechte rol heeft in de BDSM-community zelf -waarvan gehoopt mag worden dat deze een zekere zelf-zuiverende rol heeft-

 • Wanneer iemand veel ruzies heeft in de scene of
 • overmatig veel kritiek heeft op de BDSM-community (hangt natuurlijk ook een beetje van de lokale community af) en/of
 • niet participeert of nooit heeft willen participeren in deze community (die als ‘geheel’ toch ook veel informatie geeft over verantwoord gedrag en verantwoord ‘spel’).
 • Anderzijds: mensen die allemaal totaal verschillende vrienden hebben in de hele scene en met iedereen enorm dikke vriendjes zijn, maar als al die vriendschappen nog maar relatief kort bestaan, dan kan het zijn dat iemand op een manipulatieve manier is bezig geweest om zich “binnen te werken” in de scene. Dat kan natuurlijk enthousiasme zijn. Maar het kan ook een seintje dat iemand niet zo goed in staat is om relaties te onderhouden en probeert in de scene “helemaal overnieuw te beginnen”.

Wanneer dit aan het denken zet en je wilt daar eens contact over opnemen…
Heb je aanvullingen of opmerkingen: plaats hieronder een reactie…

contact opnemen >