3 dingen om het over te hebben bij commitment in relaties

3 (of 4?) dingen om het over te hebben bij commitment in relaties

Wat voor relatie je ook hebt met elkaar, commitment is de kern, daar is bijna iedereen het na 5 minuten nadenken wel over eens… en dan ontstaan de verschillen.
Want iedereen is natuurlijk ontzettend “gepassioneerd” en “volledig committed naar van-alles-en-nog-wat” in deze tijd van marketing, spintalk en “jezelf presenteren en verkopen”… Het woord “commitment” is daarmee de laatste jaren behoorlijk uitgehold als we het over relaties hebben.
Maar als we het tijdens relatie-coaching dan toch gaan hebben over committent, dan komen we lastige vragen tegen zoals:

 • wat betekent commitment voor ieder van jullie?
 • wat betekent die committent in de praktijk (vertaald naar gedrag)?
 • in hoeverre is het ritueel uitspreken van commitment belangrijker dan het reëel te verwachten gedrag?
 • ben je allebei in staat om (een periode) commitment bij jou en je partner te leggen als onderdeel van een relatie of zie je een relatie als een optelsom van twee individuen? en
 • in hoeverre hangt jouw commitment af van het commitment van de ander?

De antwoorden hangen af van jullie ideeën over committent dus eerst maar eens:

Wat is commitment?

Dat is even lastig, volgens het woordenboek van woorden.org*:

commitment

zelfst.naamw.

Uitspraak: [kɔ‘mɪtmənt]
Verbuigingen: commitment|s (meerv.)
bereidheid om met iemand of iets mee te doen
Voorbeeld: `Veranderingsprocessen in een organisatie vragen om commitment van de top en de werkvloer.`
Synoniemen: betrokkenheid, verbondenheid

Hoe herkennen we dan die bereidheid? Natuurlijk speelt het gevoel waar vanuit je iets doet een belangrijke rol.
Toch, als je het allemaal heel strak definieert, even voorbijgaand aan alle dingen die er mee samen hangen en als je het helemaal probeert uit te kleden dan is  “commitment” niet iets waar je aan denkt, commitment is niet iets dat je zegt.

Commitment is gedrag! Niet een gevoel, niet een gedachte…

Het bestaan van commitment zou je kunnen herkennen aan het gedrag waarbij iemand zichzelf aan de gang houdt in een bepaalde richting zonder dat iemand anders dat de hele tijd hoeft te stimuleren met aantrekkelijke worteltjes voor de neus of met een “prikstok” achter de vodden.

Commitment, zou je kunnen zeggen, is gedrag dat voorkomt uit een combinatie van gevoel en gedachten over de dingen die je gedaan wilt hebben voor iemand.

Als je commitment zo beziet dan kan je er drie aspecten aan herkennen:

 1. een WIE,
 2. een WAT & HOE en
 3. een (tot) WANNEER
 • en daaronder: ieders persoonlijk WAAROM?

Nog even wat uitgebreider misschien:

 1. Je hebt commitment altijd naar “een WIE“. Commitment gaat altijd naar iemand toe: naar een partner, naar een lover, naar jezelf. Maar commitment is altijd gedrag dat je iemand gunt. Die verbinding, het emotionele element onder het gedrag helpt om commitment ook echt tot stand te laten komen. Als je in het gedrag terug kunt zien dat jij jezelf meer gunt dan jouw partner dan is duidelijk dat het commitment bij jou ligt als individu. Als je nog niet hebt leren nadenken over de mogelijkheid om commitment bij een relatie te leggen in plaats van bij een persoon (jij òf een partner)
  Het kan belangrijk zijn om echt even stil te staan bij die WIE-vraag. Hoe krijg laat synergie ontstaan tussen de commitments die in een relatie bestaan naar elkaar.
 2. Het WAT is de invulling van het gedrag. Je doet iets voor iemand. Je maakt iets, je geeft iets, je neemt een rol op je, je neemt verantwoordelijkheden op je (eind-verantwoordelijkheden of uitvoerende verantwoordelijkheden, je doet iets wèl zodat je iets anders achterwege kunt laten… Bij commitment is het vaak handig om na te denken over de kwaliteit van het WAT en daarbij is het natuurlijk telkens weer de WIE -de ontvanger van het WAT- die bepaalt wanneer iets genoeg kwaliteit heeft. Daarom is het goed om bij jezelf en bij je partner goed te communiceren over het WAT en HOE dat moet zijn. Je ziet vaak dat mensen onvoldoende hebben gepraat over de kwaliteit waardoor iemand veel te lang en hard bezig is terwijl de partner al lang tevreden zou zijn geweest met minder werk (de good-old 20-80-regel).
 3. Op het WANNEER lopen dus inderdaad de twee vormen van commitment uit elkaar.
  • Aan de ene kant zijn de tijdelijke commitments, commitments met een ‘opleverdatum‘ zal ik maar zeggen. Ik beloof je dit-en-dat te leveren in die-en-die kwaliteit vóór die-en-die datum zo-en-zo laat.
   Deze vorm van commitment vind je vaak terug in de ToDo-lijsten
  • Ingewikkelder ligt dit bij de commitments zonder einddatum.
   Dan kom je toch al snel op “levenslang”, dat voor veel mensen de bijsmaak krijgt van gevangenisstraf. Voordat je een levenslang commitment aangaat (waarbij het WAT dus meestal niet zo zeer een éénmalige levering is maar vaak eerder een rol die langdurig moet worden vorm gegeven) doe je er goed aan om het heel, héél goed te hebben gehad over het HOE, want als er iets ingewikkeld is voor mensen dan is het “lange termijn”.
   Deze vorm van commitment vind je vaak eerder terug in functiebeschrijvingen of de definitie van de rol die je in het geheel hebt.

  De vraag of je kunt blijven leveren wat je nu toezegt is de basis van jouw reputatie straks.

  We hebben vaak de neiging om dingen te makkelijk als commitment op ons te nemen of om de toekomst te optimistisch in te schatten.


To do or to Be?

OP deze manier zijn er dus twee soorten commitment te herkennen: een commitment om “te doen”  (mèt een opleverdatum) en commitment om “te zijn” (een rol die vervuld wordt zonder opleverdatum). De overeenkomsten tussen die twee maken dat je na zal denken over de vraag “voor WIE?” en de vraag “WAT en HOE -in welke kwaliteit-?”. Maar het wezenlijk verschil tussen de twee zit in de vraag “tot WANNEER?”. Het kan verstandig zijn om erover na te denken of je het praten over de eindeloze commitments wel zo belangrijk moet maken. Vaak werkt het beter om eerst maar eens de commitments op de korte termijn uit te werken zodat je gaandeweg ‘vanzelf’ uitkomt op de lange termijn.

Relaties kunnen veranderen, of het uitspreken van jouw commitment kan voor jouw partner misschien nodig zijn om een relatie te durven veranderen. Het kan zijn dat je iemand met jouw commitment moet laten zien dat ie waarde voor jou heeft, het kan zijn dat je jouw eigen committent aan jezelf nodig hebt om dingen te doen voor je eigenwaarde die het mogelijk maken dat je als partner de moeite waard bent.


Stap voor stap

Mensen zijn namelijk heel erg goed in loze beloften op de lange termijn en dat weten we eigenlijk ook van elkaar (ook als we dat niet uitspreken) dus we nemen lange termijn commitments van een ander al snel met een korrel zout. Voor onszelf zijn we vaak wel redelijk overtuigd van onze eigen mogelijkheden en onze wilskracht om te laten gebeuren wat we denken dat goed is.
Daarom -zeker als er nog (of weer opnieuw) vertrouwen in elkaars commitment gevonden moet worden- is het vaak veel handiger om niet te veel te vertrouwen op wilskracht voor de lange termijn. Je kan het dan in de gesprekken over gezamenlijk commitment vaak maar beter hebben over die lastige vraag “tot WANNEER?” Want ook al zou een eindeloos commitment sprookjesachtig voelen, we geloven er vaak niet 100% in en daarmee zakt ons commitment naar elkaar ook in, en wordt praten over commitment al snel gereduceerd tot redelijk loze praat (terwijl dit aan de andere kant niet zo bedoeld hoef te zijn).


De basis is waarom

Maar onder deze stappen ligt telkens weer de vraag: Waarom zou ik?”
Foute vraag natuurlijk, want de vraag zou beter geformuleerd kunnen worden als: Waarom zouden wij?
Dat is voor beiden een interessante vraag om te onderzoeken. Maar in het kort kan je er wel over zeggen dat mensen over het algemeen genomen gelukkiger zijn wanneer ze in relatie zijn. Als mens alleen kan je jezelf rijk voelen en vrijheid ervaren, je hoort mij niet zeggen dat mensen niet gelukkig kunnen zijn als zij niet in relatie zijn. Maar inderdaad laat onderzoek iedere keer weer duidelijk zien dat mensen in relatie langer leven, minder gestresst zijn. Interessant is ook dat juist het gevoel dat je niet alleen voor de dingen staat voor veel mensen extra kracht geeft om dingen aan te pakken.
En zeker -als we onze partner inmiddels ‘for granted’ nemen en ons niet meer bezig houden met de dingen die jouw partner voor jou doet, dan is de kans groot dat we (in die bekende “reality-check”-relatiefase) ineens alleen nog maar oog hebben voor alles wat mijn partner mij niet geeft. Maar als we realistisch zijn en openminded in de manier waarop we onze relatie(s) vorm geven, dan blijken veruit de meesten onder ons toch ‘kudde dieren’ 😉 te zijn die meer levenskwaliteit ervaren wanneer we in relatie zijn.

Daarnaast is het een interessante vraag om te onderzoeken wat jullie als koppel willen uitstralen/uitleven…


Begin bij het begin

In relaties kan je gelijk beginnen over “tot de dood ons scheidt” maar vaak vind je daar niet zo veel echt commitment door. Zeker wanneer je relaties wilt verbeteren dan kan je vaak beter naar een (echt) korte termijn zoeken waarbij mensen serieus in elkaar willen inventariseren.

Er is vaak meer WAT mogelijk, en een betere kwaliteit in het HOE, als je het WANNEER samen een kortere termijn geeft zodat iemand ook werkelijk in staat is om die kwaliteit op te brengen voor WIE… en als we beiden het WAAROM duidelijk hebben.

Zeker bij relatieproblemen doe je er verstandiger aan om de (maximale) korte termijn commitments te zoeken die ook aan alle kanten reëel ervaren worden, de dingen waarvan verwacht mag worden dat ze niet alleen met de mond worden beleden maar die ook haalbaar lijken te kunnen zijn…   en die ook te doen!
De verbetering van de band die ontstaat doordat zo’n afgepast commitment ook in realiteit is omgezet kan namelijk heel goed de basis zijn voor een volgende stap met een nieuw, dieper of langer commitment.

Wanneer dit je aan het denken zet en jullie willen daar eens contact over opnemen…
Heb je aanvullingen of opmerkingen: plaats hieronder een reactie…

contact opnemen