Relatie vormen (wat past er bij jou/jullie?)

KinkindeRelatie_this-wayVraag:
Ik weet niet zo goed wat voor soort relatie ik met mijn partner wil?
Marion

Antwoord:
Nou, er zijn theoretisch bekeken nogal wat mogelijkheden!
Praktisch werkt uiteindelijk natuurlijk alleen maar wat er voor jullie samen werkt. En ik kan jullie natuurlijk nooit “de weg wijzen die je moet gaan” ;-). Maar ik kan wèl een beetje een beetje een landkaart geven, een soort van ‘keuze menu’ presenteren.

Het kan prettig zijn om de mogelijkheden eens een beetje op een rij te zetten en te bespreken wat jij wenst en wat jouw partner wenst/ jouw partners wensen 🙂

Ik heb daarvoor een overzichtje gemaakt als “conversational piece”, voor de gesprekken met jouw partner(s).


Mogelijkheden en hun gevolgen

Je kunt je voorstellen dat onderstaand schema nog uitgebreid zou kunnen worden wanneer je seksuele relaties en partnerrelaties nog verder uit elkaar haalt. Of wanneer iemand met de één gelijkwaardige relatie heeft terwijl in de relatie met een ander juist de ongelijkwaardigheid op de voorgrond staat (als in de D/s van BDSM). Of dat de één toch graag monogaam is terwijl de ander wèl polyamoreus leeft.
Hetero- homo- of biseksualiteit kunnen hier nog doorheen lopen in de zin dat mogelijk met de eigen sexe andere dingen mogelijk zijn dan met de andere sexe, wat de partner betreft. Kortom: er is een hoop te kiezen 🙂

Betrek daarbij dan nog eens dat het nog een verschil kan hebben wat jullie met elkaar afspreken en wat je naar de omgeving uitspreekt/laat zien… (dit is vaak wel een puntje van aandacht voor langduriger liefdesrelaties die niet geheel passen in het ‘verwachtingspatroon’ van de omgeving), nou dan heb je hier best wat om het eens over te hebben wat je leuk lijkt… en dan ga je pas beginnen om het ook samen te doen.

het aantal relatievormen tussen mensen zal eindeloos zijn

…en laat ik vooraf duidelijk zijn: grenzen zijn niet “hard” te trekken in relatiesen de volgende termen krijgen door verschillende mensen een eigen persoonlijke invulling waardoor. Maar daar gaat het juist om: jullie eigen invulling samen.

In de praktijk zul je ook allerhande mengvormen zien waarbij gevoelens van vriendschap, intimiteit, liefde en opwinding soms ook nog eens kunnen veranderen. Het kan dus ook heel verstandig om de uitkomst van zo’n gesprek ook een houdbaarheidsdatum te geven en regelmatig eens te checken of je niet liever over zou willen gaan naar een andere vorm. Want dingen die een tijdje “spannend stiekem” of “lekker ongelijk” kunnen voelen, die kunnen op de langere duur “weggestopt” of juist “te veel” gaan voelen.

Ik geef altijd de tip: doe een jaarlijkse checkup “klopt het label op onze relatie nog voor jou? (en wat betekent die term voor jou?)


Mogelijkheden en SMaakjes

OK hier is een tabel met een aantal mogelijkheden

benaming beschrijving
monogamie iemand heeft het gevoel en de overtuiging dat hij/zij met één partner een leven lang emotioneel verbonden zal zijn zal worden.

idealized monogamy (geïndealiseerde monogamie) iemand heeft het ideaal dat hij/zij alleen aan één partner emotioneel verbonden kan zijn

serial monogamy (seriële monogamie) iemand blijft bij één partner en moet eerst de relatie verbreken alvorens een nieuwe relatie kan worden begonnen. Iemand heeft zo dus meerdere relaties achter elkaar gehad die op zichzelf monogaam waren.

cheating (“vreemd” gaan) De ene partner weet niet dat de andere partner -seksuele of romantische- relatie(s) heeft met derden  

don’t ask, don’t tell (ik zie niks, ik hoor niks, ik zeg niks) De partner (of beide partners) weten wel dat hun partner (soms) andere partners heeft maar we praten er niet over wie dat is of wat daar gebeurt. Soms zelfs blijft onuitgesproken of dat louter seksueel gekleurde relaties zijn of dat er verliefdheid speelt of dat zelfs de ‘bij-partners’ een “relatie”-status hebben.

open relatie (open relationships) Relaties waarvan beide partners op de hoogte zijn dat hun partner -in wederzijds overleg- andere (meestal seksuele) contacten of relatie(s) kan hebben. “Open” relaties betekent dus vaak eerder seksueel open, terwijl polyamoreus vaak bredere relatievormen betreft.  

polygaam Wanneer je als man met meerdere partners getrouwd bent (dat is wettelijk lastig te regelen maar er zijn geloofsovertuigingen die dit toestaan)

polyfidelity Dat meerdere (meer dan twee) partners van elkaar houden en (seksueel en relationeel) trouw zijn aan elkaar op de manieren die bij iedereen in de groep past.

hierarchical polyamory (hiërarchische polyamorie) Als iemand meer dan één partner heeft. Maar dat er wel een primaire partner is die als relatie een ander “gewicht” heeft dan de andere partner… en dat de ‘secundaire’ (voor sommigen een lastige term) partner daar ook weet van heeft en vrede me heeft. “Secundair” betekent hier niet “minderwaardig” o.i.d. maar eerder “niet-primair”, het gaat eerder over het gewicht van de verantwoordelijkheden die gedeeld worden.

egalitaire polyamorie alle partners hebben dezelfde status (i.t.t. “hierarchical polyamory”). Partners kunnen eventueel ook andere partners hebben.

solo polyamorie wanneer je meer dan één partner hebt en ook gelukkig bent met die partners zonder dat je de behoefte hebt om met één daarvan of met beide samen te gaan wonen. een soort LAT-ten, maar dan met meer dan één.

polymono (ook wel monopoly) Wanneer je in een relatie bent waarin de ene partner mono-amoreus is maar er actief voor kiest om een relatie te hebben met iemand die wel polyamoreus is (of met meerdere mensen seksuele relaties onderhoudt)

cuckolding Een relatie waarin in ieder geval één van de partners polyamoreus is en vaak ook seksueel geniet van anderen terwijl de andere partner meestal juist niet in een positie is waarin seks genoten wordtmet de proimaire partner of waarin van andere partners genoten ‘màg’ worden. Hierbij is juist het opwindend element dat een ander het met de partner ‘doet’ en jij niet.

relationship anarchy Als je met al je vrienden en liefdes een relatie kunt hebben die voor beide kanten goed voelt waarbij seks een rol speelt of niet en waarbij het je eigenlijk niet uitmaakt hoe de omgeving dat ziet of benoemt.

friends with benefits Wanneer je een vriendschapsrelatie uitbreidt met de optie seks te hebben met elkaar zonder dat de vriendschap daarmee de status van “partnerschap” krijgt. “Benefits” in de zin van “de voordelen van de seksuele bevrediging” of een ‘spel-relatie’

swingen Als je met meerdere mensen seksuele relaties hebt op zo’n manier dat het voor alle partijen goed voelt (samen en/of ieder voor zich), waarbij liefde niet op de voorgrond staat maar het eerder draait om begeerte en begeerd worden, zodat het gevoel van trouw kan bestaan tussen partners terwijl seksueel alles mogelijk is met anderen

‘sletten’ Wanneer iemand met meerdere mensen puur seksuele relaties heeft. Begeerte, lust, bevrediging, begeerd worden en vluchtigheid staan op de voorgrond en partners zijn zich bewust van deze vluchtigheid.


Afsluitend

Dit is slechts een algemeen overzicht. Het is niet een “wetenschappelijk overzicht met vaststaande definities en termen” (ze zullen ongetwijfeld in de loop der tijd nog wel wat aangepast moeten worden want seksualiteit is vloeibaar en veranderend). Maar hier heb je een aantal korte beschrijvingen om jou te helpen om overzicht te scheppen voor jezelf èn voor jullie samen. Een rijtje om mee te nemen en te bespreken met jouw partner(s) in welk kader jullie zouden kunnen kijken naar jullie relatie(s). Of misschien ook om in ieder geval een beetje een idee te krijgen als je ergens een term of een label tegen komt.

Een start ook om te praten over de dingen die je bij de verschillende labels kunt tegenkomen, zoals:  Wat zijn de emotionele risico’s? Wanneer denk jij een gevoel van jaloezie te krijgen? Welke dingen vinden jullie acceptabel als risico, bijvoorbeeld bij ‘swingen’ of ‘sletten’? Waar speelt safe-sex en waar wil je vertrouwen op het vertrouwen van je partner.

een overzichtje waar je samen over kunt praten om jullie eigen ding uit te vinden

Zie dit vooral als een tabel die bedoeld is als aanzet tot communicatie om zo ellende en polydrama te voorkomen (doordat de dingen niet goed uitgesproken of begrepen zijn).
Mocht ik je daarbij nog van dienst kunnen zijn, laat me dat dan weten via de contact pagina…
Heb je aanvullingen of opmerkingen: plaats hieronder een reactie…

contact opnemen