Wat is dat nou eigenlijk: “communicatie”?

waarom is communiceren zo lastig?

KinkindeRelatie-CommunicatieOnvoldoende aandacht voor onderlinge communicatie en onvoldoende aandacht voor de relatie gaan hand in hand op allerlei terreinen. Management (en ook self-management) valt of staat met communicatie, huwelijken vallen of staan met adequate communicatie.
Aan de andere kant is natuurlijk een slechte relatie vaak de oorzaak voor een slechte communicatie. Maar wat is communicatie eigenlijk? We hebben het wel heel makkelijk over “we communiceren niet goed” maar wat is het dan eigenlijk dat we niet goed doen.
Te vaak beperken we communicatie tot het uitwisselen van boodschappen maar er is meer…

en wat is dat nou eigenlijk: “communicatie”?

Daar zijn boeken over vol geschreven maar je zou kunnen zeggen: communicatie is iets dat twee mensen samen doen dat als doel heeft om jouw intenties voor de ander begrijpelijk te maken op een logisch inhoudelijk, op een praktisch, op een relationeel en ook een emotioneel niveau.

Voelt dat als nodeloos ingewikkeld? Dan moest je eens een maandje meekijken op hoeveel manieren mensen elkaar kunnen mis verstaan. Want geloof me: inhoudelijk kan je het allemaal helemaal in correct Nederlands zeggen maar wat er aan de andere kant van je boodschap overblijft is regelmatig iets volledig anders.

Dus een andere vraag kan misschien meer duidelijkheid geven: Wat is er eigenlijk nodig voor zinvolle communicatie?

 1. de wens om te luisteren en te horen wat er tegen je gezegd wordt.
  Dus zorg ervoor dat jouw partner met je wil communiceren, dat jouw partner de hoop heeft om samen te bereiken wat jij wilt bereiken met de relatie die je probeert te laten ontstaan door te communiceren.
 2. de vaardigheid om te communiceren in een taal die de ander kan verstaan.
  Dus zorg dat je samen een taal ontwikkeld waarin je met elkaar kan communiceren (Jouw aandeel? Wat is de jouw communicatie-taal -stijl, en hoe leer je jouw partner om die te spreken?)

iedereen zijn eigen taal…

Want dat vergeten we makkelijk. Iedereen heeft zijn eigen taal. Ook als je allebei Nederlands spreekt. Ook daar weer valt heel veel over te zeggen en dat laat ik ook vaak in mijn coaching aan bod komen maar laten we hier eerst even heel basic beginnen: als de één Frans spreekt en de ander Engels, en je kent allebei de taal van de ander maar matig, wat is dan de beste manier om met elkaar te communiceren?
Een simpele vergelijking misschien, maar de manier om elkaar zo goed mogelijk te leren begrijpen wanneer je (onbewust) een verschillende taal spreekt, dat is daar goed mee te vergelijken. Misschien spreekt de een de taal van vrouw en de ander spreekt mannentaal. Misschien spreekt de een via doelen en de ander via het proces om bij de doelen te komen. Mogelijk spreekt de een via metaforen en de ander via stappen.

een andere taal leren spreken

Als ik een andere taal wil van iemand wil leren dan zeg ik iets in de taal van de ander en dan vraag ik vervolgens even na of de ander begrijpt wat ik probeerde te zeggen. Soms zal ik misschien ook een object in de lucht houden en vragen: “hoe noem jij dit?” en dan zal ik voortaan dat woord gebruiken naar jou toe.
Dan ga ik niet zeggen “nee, dat zeg je verkeerd. Dit moet je niet zo noemen. Dit moet je zus noemen.”
Dan begrijp ik dat het een stuk makkelijker is om voortaan “zo” te zeggen als ik “zus” bedoel. Dan gaat de communicatie een stuk vlotter.
En als je merkt dat de ander moeite doet om jouw taal te leren spreken dan is het ineens een stuk minder vervelend om inspanningen te doen om de taal van de ander te spreken.

Voel je ‘m aankomen?

De kern van communicatie is navragen of jij het goed ziet.

Als je werkelijk de behoefte had om de ander verstaan dan zou je navragen of de ander heeft begrepen wat je hebt gezegd en je zou gaan navragen of je hebt begrepen wat de ander heeft gezegd.
Je gaat niet bozig zitten mokken omdat je niet krijgt wat je aan de ander hebt gevraagd in je eigen taal. Je probeert te communiceren om te krijgen wat je graag wilt hebben.
Waarom zou dat anders zijn in relaties (kinky of niet)?

gratis tip

En dit is ook precies het recept dat je mee krijgt in werkelijk iedere communicatie training op welk vlak dan ook, hoe duur betaald dan ook. De éne trainer/coach/therapeut zegt het net wat anders dan de andere trainer/coach/therapeut (iederen zijn eigen taal natuurlijk *glimlach* )maar het gaat telkens weer om precies hetzelfde:

 • Als ik zeg “bla bla bla”, wat hoor jij dan dat ik zeg?
 • Ik hoor dat je zegt “zus zus & zus”, dat zou ik in mijn eigen woorden zeggen als “zo zo & zo”, snap jij het als ik dat zo zeg in mijn eigen taal? Of begrijp ik je verkeerd?

Probeer dit simpele recept eerst eens uit met z’n tweeën, met z’n drieën, met alle betrokkenen apart… en als het niet tot verduidelijking leidt dan is het echt verstandig om eens samen rustig te gaan kijken waar dan de communicatie fouten zitten (nog wat tips):

 • misverstanden zitten echt zelden in de technische inhoud
 • wel regelmatig in het appèl dat je hoort
 • soms in de self-disclosure die je meent te horen van de ander
 • maar veruit het meest in wat jij denkt dat de ander zegt over jullie relatie…

elders heb ik meer gezegd
over deze verschillen
(uit de communicatie theorie van Schulz van Thun)

Wanneer dit je aan het denken zet en jullie willen daar eens contact over opnemen…
Heb je aanvullingen of opmerkingen: plaats hieronder een reactie…

contact opnemen