Hoe voorkom je zo’n “vechtscheiding”? (01)

Hoe voorkom je zo’n “vechtscheiding”? (deel 01)

Als relatie-coach zijn de vechtscheidingen zo’n beetje de ergste dingen die je kunt zien gebeuren bij je klanten. Zowel de vechter als degene die bevochten is en al zeker voor de kinderen als die er in betrokken worden… een hoop leed dat uiteindelijk voorkomen had kunnen worden als iemand eerder andere opties had gehad.

Want uiteindelijk wordt ooit zelfs een vechtscheiding een echt(e)scheiding…
de vraag is alleen hoeveel leed daarvoor moet zijn uitgedeeld…

Hoe accepteer je een ex-relatie?

Boxing Gloves worn by Bunny Johnson signed by ...

Boxing Gloves worn by Bunny Johnson signed by Danny McAlinden (Photo credit: Birmingham Museum and Art Gallery)

Wrang genoeg zie je dat vechtscheidingen met name ontstaan als één of beide partners niet goed in staat zijn om een echte scheiding aan te gaan. Als één of beiden niet in staat is om de macht los te laten die hij in de relatie had, als er niet kan worden teruggekeken op de relatie maar als ie voortdurend belangrijk blijft, ook al is ie voorbij.
Vechtscheidingen ontstaan natuurlijk ook makkelijk als gevolg van een gebrek aan respect (verbaal, sociaal, financieel of fysiek geweld). Als je dat meegemaakt hebt is het is logisch dat de boosheid over het onrecht het moeilijker maakt om dingen los te laten.
Veel ellende ontstaat door het gevoel niet gerespecteerd te worden.

Waardoor ontstaan Vechtscheidingen?

het verre verleden

Regelmatig zie je dat mensen in hun jeugd niet zo veel fatsoenlijke voorbeelden hebben gekregen over het omgaan met verlies en rouw. Veel mensen die niet kunnen omgaan met verdriet, die vertalen het voor zichzelf in boosheid en gaan dus vechten voor dingen die niet meer terug te vechten zijn. Of ze gaan gewoon vechten om te kunnen vechten zodat zij verdriet niet hoeven te voelen… en dat is vaak een hele ‘aardige’ basis voor een vechtscheiding.
Het kan ook zijn dat je niet zo’n geweldig voorbeeld hebt gehad van wat het is om een relatie te hebben. Daardoor kan je het idee hebben dat je niks kreeg, terwijl je het beste kreeg dat jouw partner te geven had. Het kan zijn dat je het gevoel had alleen gelaten te worden terwijl jouw partner op zijn/haar onbeholpen manier heeft geprobeerd je bij te staan, dat iemand over jouw grenzen ging terwijl je mogelijk niet goed hebt aangeleerd om ze aan te geven in een relatie.

het recente (relatie)-verleden

Je zal niet begonnen zijn aan je relatie vanuit onvrede maar voorafgaande aan een echtscheiding zie je nogal eens dat er het nodige aan onvrede is opgespaard. Wanneer je het idee hebt dat jouw ex-partner willens en wetens over je grenzen is gegaan, dat jij je eenzaam hebt gevoeld in de relatie en/of dat je er in je eentje hebt voorgestaan in de relatie, dan kan er een gevoel van onrecht en “schuld” zijn ontstaan. Bij een echtsscheiding komt dan soms ineens alle, soms jaren opgekropte boosheid eruit. Een goede basis voor het ontstaan van een vechtscheiding.

financiële zorgen en angst

Last but not least: de financiën en angst. Een scheiding zorgt er meestal voor met dat hetzelfde inkomen ineens twee huishoudens moeten worden bekostigd in plaats van één. Het is dus geen wonder dat (één van) beide partners zich (al-dan-niet onuitgesproken) zorgen maken over de financiën in de toekomst.
Juist omdat mensen meestal de schuld buiten zichzelf leggen hebben zij de neiging om de schuld van hun onzekere toestand bij de ex-partner te leggen. Die schuld toewijzing geeft veel ellende.

Praten over schuld
dan ben je in één keer uit gel…

Tips om een vechtscheiding te voorkomen

Om een vechtscheiding te voorkomen en tot een echte scheiding te komen (als die niet voorkomen kan worden) heb ik de volgende tips:

 • Probeer alsjeblieft de toon van een “respectvolle dialoog” te bewaren. Dus stemverheffing begint al de verkeerde kant op te gaan en zeker is het kinderachtig om te gaan schelden en/of verwijten onder de gordel verwijten te maken. (je kent elkaar immers lang genoeg om te weten hoe je elkaar pijn kan doen).
 • Veel mensen vinden de manier van trouw die je ooit samen hebt afgesproken het belangrijkste in een relatie. Dat geld ook voor relaties waarin kink een grotere rol speelt (ook al ziet die trouw er misschien niet zo uit als het landelijk gemiddelde).
  Ga dus niet “vreemd met anderen”. Investeer in jullie relatie, ook als dat soms even moeilijk is, of niet meteen resultaat oplevert.
 • Probeer niet respectloos te handelen en als de ander dat wel doet, schiet dan niet gelijk in de verdediging maar probeer de ander te vertellen dat je het zijn/haar gedrag respectloos vindt en dat je graag zou willen dat daarmee gestopt wordt n dat uiteindelijk ook rechters dergelijk gedrag respectloos zullen vinden maar dat je er graag uit wilt komen zonder rechtsgang.
 • Vormen van respectloos handelen zijn: zwart maken bij familie of vrienden of kinderen, de afspraken van de omgangsregeling niet respecteren of alimentatie niet tijdig betalen, het echtscheidingsproces nodeloos vertragen, nog even snel alle rekeningen leegtrekken…
 • Je kunt proberen het onderste uit de kan te halen maar als je de ander maar genoeg financieel getreiterd hebt, dan kan je wachten op (financiële) wraak.
 • Informeer je samen: de situatie is pijnlijk genoeg en lastig genoeg, en professionele informatie kan jullie allebei van pas komen. Het helpt om beslissingen te nemen die voor jullie beiden verantwoord zijn. Want ook in het afronden van een relatie heb je in wezen nog steeds een relatie (en al helemaal als er kids zijn: dan blijf je de rest van je leven co-ouder)
 • Het kan handig zijn om de relatieperikelen zo mogelijk in gesprek met een relatie-coach te optimaliseren. Het kan handig zijn om regelingen en afspraken te maken in samenwerking met een NMI-Registermediator (www.bureauechtscheiding.nl) )
 • Stap niet meteen naar een advocaat, maar probeer onderling tot aanvaardbare afspraken te komen over dingen als het huis, de kinderen, de spullen en de centen. Als je partner trouwens een advocaat inschakelt en je krijgt een dagvaarding voor je neus, dan is dat vaak wel even schrikken. En soms worden mensen dan gelijk woedend en gaan in de tegenaanval.

  de koude oorlog is ontstaan vanuit de gedachte dat een tegenaanval ‘gerechtvaardigd’ is na een ‘gerechtvaardigde’ tegenaanval… tegen

Probeer jouw ex-echtgenoot te overtuigen dat een onderlinge overeenkomst veel minder energie vergt dan een jarenlange procedure voor de rechtbank

 • Leg uit wat een vechtscheiding met zich meebrengt:
  • je bent in een lastige en lange procedure verwikkeld,
  • je moet veel geld uitgeven en je krijgt nooit de tijd om het even rustig aan te doen en de scheiding te verwerken.
  • Uiteindelijk gaat het alleen nog maar om “gelijk hebben” en is dat dan wel al die moeite waard?

als er kids zijn onthou dan alsjeblieft: dan blijf je de rest van je leven samen co-ouders…

Wanneer er kinderen zijn…

Laat ik duidelijk zijn. Als er sprake is van kinderen, of beter gezegd ”opvoeding” van kinderen, dan wordt alles anders.

 • Soms wordt geprobeerd om financiën uit te ruilen tegenover een omgangsregeling met de kinderen. Ga die weg niet in. Financiën en kinderrelaties zijn verschillende dingen, die moet je niet willen uitruilen. Het zijn ook dingen die ook wettelijk niet helemaal niet te vergelijken zijn. Want de verdeling van het vermogen is definitief en de kinderregeling zal vrijwel altijd onderweg nog herzien worden. Dus als de verdeling van het vermogen vastligt, kan een voormalig echtgenoot altijd nog terugkomen op jullie mondelinge overeenkomst.
 • Probeer de echtscheidingsperiode niet te lang te laten duren wanneer er kinderen zijn. Op zichzelf is een scheiding nog niet eens zo heel erg schadelijk voor kinderen. De manier waarop de ouders om gaan met de relatie met de andere ouder, dat is meestal de echt schadelijke factor. De andere ouder zwart naken. De eigen frustratie er via de kinderen laten uitkomen. Zelfs rechtsreeks liegen. .
 • En ook de periode van onzekerheid hakt ook behoorlijk in het leven van een kind. Laat die periode zo kort mogelijk duren. Onredelijke eisen en een gevecht naar het onderste van de kan laten al snel procedures starten die jaren kunnen voortslepen en vele duizenden Euro’s naar de rechtsgang laten wegsijpelen.
 • Het kan zelfs zijn dat je vanuit de gezamenlijke liefde voor jullie kind juist tot oplossingen kunnen komen die anders niet gelukt zouden zijn. De liefde voor elkaar is immers over. Maar jullie gezamenlijke liefde voor dat kind (de kinderen) kan ineens maken dat jullie oplossingen zien die nog voelbaar zullen zijn voor jullie kleinkinderen.
 • Als jouw partner meer kinky is dan jij, probeer dan heldere uitspraken te doen over de dingen die je niet vind passen bij de opvoeding van een kind in deze tijd. Daar zal je het vast niet helemaal over eens gaan worden maar -als telkens- probeer hier zo veel mogelijk co-ouderschaps afspraken over te maken die hout snijden. Je kunt proberen om via de rechtszaal jouw ex-partner zwart te maken en ongeschikt te laten verklaren. Dat zal je misschien zelfs lukken. Maar de kans is groot dat jouw kinderen uiteindelijk inzien hoe overspannen jij hebt gereageerd en hoe jij een wig hebt proberen te drijven tussen jouw ex en de kids met onterechte middelen of jouw onvermogen om met die aspecten om te gaan die zij mogelijk ook genetisch hebben meegekregen.

Dit een serie over scheiden en kink

Zijn er vragen dan hoor ik die graag van je: contact pagina