“SSC” (safe, sane & consensual) dat betekent… ?

“SSC” – Waar staat dat voor?

woordenboekje… (woorden om te gebruiken)

Question:
Waar staat “SSC” voor?

BDSM

Answer:
De drie woorden Safe, Sane en Consensual zijn voor veel mensen de draagpoten van een verantwoorde BDSM relatie of een verantwoord BDSM-spel.
Wanneer één van deze drie aspecten ontbreekt, dan zou een relatie of een spel het risico lopen om (achteraf) op misbruik uit te lopen, zelfs als dat niet zo bedoeld was.
Juist omdat natuurlijk onder de uitzonderingen in spel-wereld die bij kink kan horen de normale omgangsregels van mensen blijven gelden is het goed om erbij stil te staan dat de ‘rechten’ van de Dom(me) allerminst onbeperkt zijn.

Macht perverteert een mens. En absolute macht perverteert absoluut!


Wanneer dit aan het denken zet en je wilt daar eens contact over opnemen…
Heb je aanvullingen of opmerkingen: plaats hieronder een reactie…

contact opnemen >

Zie ook “RACK